Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року (інші діяльності)

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

1. __0300000___ __Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради___
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __0310000___ __Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. __0318600_____ _0133___ _______Інші видатки_______
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

259,5

0,0

259,5

259,5

0,0

259,5

0,0

0,0

0,0

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми
2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

0318600

0133

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: залучення органів самоорганізації населення та мешканців району до вирішення питань життєзабезпечення району, до покращення благоустрою території району

259,5

0,0

259,5

259,5

0,0

259,5

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

Усього

259,5

0,0

259,5

259,5

0,0

259,5

0,0

0,0

0,0

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

 

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0318600

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Залучення органів самоорганізації населення та мешканців району до вирішення питань життєзабезпечення району, до покращення благоустрою території району

 

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис.грн

Рішення ради

259,5

259,5

0,0

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість задіяних до співпраці голів квартальних комітетів

чоловік

Пояснювальна до проекту кошториса та фактично обраних

33

33

0,0

 

 

Кількість проведених семінарів з головами квартальних комітетів

од.

План роботи та фактично проведених

12

12

0,0

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Кількість розглянутих на семінарах питань

од.

Затверджено

та фактично розглянутих

80

86

6

 

 

Витрати на одного голову квартального комітету

тис.грн

розрахунково

7,9

7,9

0,0

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Темп зростання кількості розглянутих на семінарах питань

%

Протоколи семінарів попереднього та звітного років, розрахунково (до затверджених)

114,1

107,5

 

 

 

 

Темп зростання виплат на одного голову квартального комітету

%

розрахунково (до затверджених)

235,5

100

0

 

 

% задіяних до співпраці голів квартальних комітетів

%

розрахунково

100

100

0

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

&nb

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада