Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року (АП)

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

1. __0300000___ __Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради___
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __0310000___ __Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. __0310170_____ _0111___ _Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради та її виконавчого комітету__
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2266,1

90,0

2356,1

2265,2

45,8

2311,0

-0,9

-44,2

-45,1

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми
2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

0310170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічнезабезпечення діяльності районної у місті ради та її виконавчого комітету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2266,1

90,0

2356,1

2265,2

45,8

2311,0

-0,9

-44,2

-45,1

Відсутність необхідності використання коштів

 

 

 

Усього

2266,1

90,0

2356,1

2265,2

45,8

2311,0

-0,9

-44,2

-45,1

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0310170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічнезабезпечення діяльності районної у місті ради та її виконавчого комітету

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважен

 

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

17

15

-2

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Одна вакантна виборча посада і один працівник звільнився протягом року

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість підготовлених та проведених засідань сесій, виконавчого комітету, постійних комісій, робочої групи, адмінкомісії.

 

од.

Розрахунково до протоколів засідань за попередній рік та факт поточного

114

77

-37

 

 

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян

од.

Розрахунково до журналу реєстрації вхідної та вихідної документації, журналу реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян за попередній період та факт поточного

3005

1775

-1230

 

 

Розглянуто справ адмінкомісією

од.

Розрахунково до звіту 1-АП (річна) за попередній рік та факт поточного

603

159

-444

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично надійшло менше звернень, заяв від громадян у звязку з можливим отримання інформації в електронному вигляді.

Число справ по адмінкомісії зменшились так, як стало менше адмінпорушень.

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Кількість прийнятих рішень сесій, виконавчого комітету, затверджених розпоряджень, накладених адмінстягнень на одного працівника

 

од.

розрахунково

73

45

-28

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника

 

од.

розрахунково

185

118

-67

 

 

Сума накладених адміністративних штрафів

 

тис.грн

розрахунково

27,0

37,6

10,6

 

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн

розрахунково

133,3

133,3

0

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Щодо кількості прийнятих рішень, виконаних листів, заяв, скарг то всі питання були виконані по мірі надходження та прийняття.

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

% виконання наданих повноважень

 

%

розрахунково

100

100

 

0

 

 

% виконання завдань, доручень

 

%

розрахунково

100

100

0

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада