Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

 

1. 7510180 Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7510180 Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7510180 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів
(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

518,2

0,00

518,2

516,4

0,00

516,4

1,8

0,00

1,8

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми
2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7510180

0111

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

518,2

 

0,00

518,2

516,4

 

0,00

516,4

1,8

0,00

1,8

 

 

 

Усього

518,2

0,00

518,2

516,4

0,00

516,4

1,8

0,00

1,8

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

7510180

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

 

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

1.1

 

кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

3

3

-

1.2

 

видатки на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату

тис. грн.

кошторис фінансового відділу районної у місті ради на 2017 рік

512,4

512,4

-

1.3

 

видатки на використання товарів і послуг

тис. грн.

кошторис фінансового відділу районної у місті ради на 2017 рік

5,8

4,0

1,8

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

2.1

 

Кількість рішень районної у місті ради щодо:

затвердження районного у місті бюджету;

внесення змін до районного у місті бюджету;

звіту про виконанння районного у місті бюджету.

 

 

 

Од.

рішення міської ради, пропозиції розпорядників коштів районного у місті бюджету, звіт про виконання районного у місті бюджету за відповідний період

 

 

 

40

 

 

 

22

 

 

 

18

2.2

 

Кількість розпоряджень про виділення коштів для фінансування розпорядників коштів районного у місті бюджету

 

 

 

Од.

виписки про рух коштів на рахунках місцевого бюджету, заявки розпорядників коштів на фінансування

 

 

 

345

314

31

2.3

 

Кількість довідок про внесення змін до річного та помісячного розпису асигнувань районного у місті бюджету

 

 

 

 

Од.

довідки міського фінансового управління, пропозиції розпорядників коштів районного у місті бюджету

 

 

 

250

145

105

 

2.4

 

Кількість звітів, інформацій та контролів щодо формування та виконання районного у місті бюджету

 

 

 

 

Од.

звітність та службова інформація розпорядників коштів районного у місті бюджету

 

 

 

872

709

163

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення планових показників від фактичного виконання пояснюється наступним.1.В частині прийняття рішень районної у місті ради та довідок про внесення змін-ефективним розподілом планових показників, що не потребували додаткових коригувань.2.В частині розпоряджень про фінансування – комплексним фінансуванням розпорядників коштів.

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

3.1

 

Кількість прийнятих рішень районної у місті ради щодо:

затвердження районного у місті бюджету,

внесення змін до районного у місті бюджету,

звіту про виконанння районного у місті бюджету

од

рішення міської ради, пропозиції розпорядників коштів районного у місті бюджету, звіт про виконання районного у місті бюджету за відповідний період

40

22

18

3.2

 

Кількість підготовлених та оплачених розпоряджень про виділення коштів для фінансування розпорядників районного у місті бюджету

од

виписки про рух коштів на рахунках місцевого бюджету, заявки розпорядників коштів на фінансування

345

314

31

3.3

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада