Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників

 

     Текст до друку затверджую:

     Голова Фортечної районної

     у м. Кропивницькому ради 

      ______________ О. Кришко

    "____" _________  2018 року

 

"Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників"

 

          Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради надає роз’яснення щодо загальних підстав і умов матеріальної відповідальності працівників.

          Відповідно до статті 130 Кодексу законів про працю України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

           При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

           За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами.

Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене.

           За більш детальними роз’ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради за адресою: м. Кропивницький, вул. Шатила, буд. 12, к. 12, тел. 37 12 93.

 

 

                                                                                           Прес-центр виконавчого комітету                     

                                                                                           Фортечної районної у

                                                                                           м. Кропивницькому ради"

 

 

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету                                                           В. Закаблуковський

 

 

 

Єрофєєва 37 12 93

 

Голові Фортечної районної

у місті Кропивницькому ради

Кришку О.В.

 

Начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

Закаблуковського В.О.

 

Службова записка

 

          Відповідно до плану надання статей прошу розмістити на сторінках міських засобів інформації та офіційному сайті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради інформацію на тему: "Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників" (текст додається).

 

 

09.10.2018

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада