Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Як виправити неправильний запис у трудовій книжці?

 Як виправити  неправильний запис у трудовій книжці?

                                                                                                                                                           

          Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради надає роз’яснення щодо  виправлення  неправильного  запису  у  трудовій  книжці.

         Трудова  книжка  є   основним  документом  про  трудову  діяльність  працівника. На підставі  записів в ній встановлюється  як загальний, так і спеціальний трудовий стаж, який за чинним законодавством враховується під час призначення пенсій, надання пільг та компенсацій.

        Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників (далі - Інструкція), затвердженою наказом Міністерства праці України,  Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 , трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють   на  підприємствах, в установах, організаціях  або у   фізичних осіб-підприємців понад п’ять днів,  а також на позаштатних працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню.

         Усі  записи  в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну  роботу, звільнення, а також про нагородження та заохочення мають вноситися на підставі наказу  (розпорядження)  і точно відповідати   формулюванню чинного законодавства  і  містити  посилання на відповідний  пункт,  статтю  Закону.

         У  разі зміни   прізвища,   ім’я,   по   батькові,   дати   народження  власника  трудової книжки,  виявлення  неточних або неправильних записів, зміни рішення, наприклад, щодо підстави звільнення   працівника,   кадрова   служба   має   внести  відповідні  виправлення або зміни у трудову книжку   працівника.  Порядок   здійснення    виправлень   або   зміни    запису  встановлено Інструкцією,  виправлення записів, закреслення раніше внесених неточних, неправильних записів, або записів, що підлягають зміні,  у   зазначених розділах трудової  книжки   не  допускається.

         Найменування професій і посад повинні  відповідати чинному Національному Класифікатору України ДК 003:2010 „Класифікатор професій” (зі змінами і доповненнями), затвердженого  наказом  Держспоживстандарту  України”  від  28  липня  2010  року   № 327,   штатному розпису  та  наказу по підприємству  (установі, організації).

        Наприклад,  виправлення у зв’язку з невідповідністю запису про назву професії (посади, виконуваної роботи) Класифікатору професій  здійснюється   в  такому порядку:

      видається наказ  про внесення до штатного розпису необхідних змін із зазначенням   дати  їх внесення;

        видається наказ про переведення працівника з дня внесення змін до штатного розпису з посиланням на наказ про внесення змін до штатного розпису;

       вноситься  запис до трудової книжки про переведення працівника на посаду відповідно до зміненого штатного розпису на підставі наказу про переведення.

       Слід зазначити, що запис, який було внесено в трудову книжку під час прийняття працівника на роботу за професією, назву якої згодом змінено у зв’зку  з невідповідністю  Класифікатору професій, не визнається  не дійсним. При цьому якщо працівник має право на пільгову пенсію, робота на такій посаді засвідчується довідкою про характер виконуваної роботи.

       За більш детальними роз’ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення  виконавчого комітету  Кіровської  районної   у  м. Кіровограді   ради за адресою: 25030, м. Кіровоград,  вул. Шатила 12, каб. 10,  тел. 37 12 93.

 

Прес-центр  виконавчого  комітету Кіровської районної 

у м. Кіровограді  ради”  

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада