Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Вихідна допомога при звільненні

       Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради надає роз'яснення щодо надання вихідної допомоги працівникам у разі припинення  трудового договору з окремих підстав.

У разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36   КЗпП України (відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією та відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці) та п. п.  1, 2, 6  ст. 40 КЗпП України (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи та у разі відмови у наданні  допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці (якщо виконання покладених на працівника обов'язків вимагає доступу до державної таємниці); поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу) – працівникам  виплачується вихідна допомога  у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом  законодавства про працю, колективного  чи трудового договору (ст. ст. 38, 39 КЗпП України) – у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку. У разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у п. 5 частини першої ст. 41 КЗпП України (припинення повноважень посадових осіб) – у розмірі не менше, ніж шестимісячний середній заробіток.

Слід зауважити, що іншими законодавчими актами може бути передбачено виплату вихідної допомоги в розмірі більшому, ніж зазначено вище. Так, у випадку звільнення згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України працівників, яких віднесено до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або є учасниками ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС та віднесені до категорії 3, вихідна допомога виплачується в трикратному розмірі середньомісячної заробітної плати  згідно з вимогами Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 Згідно з вимогами ст 44 КЗпП України, виплата вихідної допомоги в розмірі двох мінімальних заробітних плат працівникам у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу на сьогодні не застосовується, норма статті визнана неконституційною (Рішення Конституційного Суду від 22 травня 2008 року                       № 10-рп/2008 (роз’яснення Держінспекції з питань праці від 17 квітня               2015 року).

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 39 3акону "Про військовий обов'язок та військову службу" № 2232 особи, що призвані на строкову військову службу користуються гарантіями, передбаченими ч. 3 та 4 ст. 119 КЗпП. Особи, призвані на строкову службу, увільняються, але за ними протягом усього періоду служби зберігається посада і середній заробіток. При цьому вимогами  ст. 21 Закону  "Про військовий обов'язок та військову службу"  встановлено, що громадянам України, які звільняються з роботи у зв’язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 01 січня календарного року. Порядок виплати зазначеної допомоги встановлений Постановою КМУ від 12 серпня 2015 року № 587.

Звільнення з роботи сумісників проводиться аналогічно загальній процедурі звільнення працівника. Вихідна допомога сумісникам виплачується в загальному порядку (якщо підстава для звільнення  окремі пункти ст. 44 КЗпП України). Для працівників, які працюють за сумісництвом в організаціях державної та комунальної форм власності звільнення  проводиться  винятково – згідно з вимогами п. 8 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій"  від 28 червня  1993 року № 43.

За більш детальними роз'ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м.  Кропивницькому ради  за  адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  Шатила, буд.  12,  каб.  11, тел. 37 12 93.


                                                                       Прес-центр виконавчого комітету

                                                                               районної у місті ради

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада