Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року (Благоустрій)

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

1. __0300000___ __Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради___
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __0310000___ __Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. __0316060_____ _0620___ _______Благоустрій міст, сіл, селищ_______
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

200,0

0,0

200,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

 

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми
2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

0316060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

Завдання 1: Поховання безрідних громадян

36,0

0,0

36,0

52,2

0,0

52,2

16,2

0,0

16,2

Збільшилась кількість померлих безрідних громадян

1.2

 

 

Завдання 2: Ремонт криниць загального користування

100,0

0,0

100,0

139,3

0,0

139,3

39,3

0,0

39,3

Збільшені видатки враховуючи необхідний обсяг робіт по кожному колодязі в межах виділених асигнувань

1.3

 

 

Завдання 3: Очищення криниць загального користування

44,0

0,0

44,0

5,9

0,0

5,9

-38,1

0,0

-38,1

Зменшені видатки та перерозподілені на поточні ремонти колодязів

1.4

 

 

Завдання4: Дезінфекція криниць загального користування

20,0

0,0

20,0

2,6

0,0

2,6

-17,4

0,0

-17,4

Зменшені видатки та перерозподілені в межах виділених асигнувань на поточні ремонти колодязів та поховання безрідних

 

 

 

Усього

200,0

0,0

200,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0316060

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1: Поховання безрідних

 

 

 

 

1.1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на поховання безрідних громадян

тис.грн

Рішення ради та фактичні видатки

36,0

52,2

16,2

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості поховань

1.2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Поховано безрідних громадян

чоловік

Пояснювальна до проекту кошторису та факт поховання

12

26

14

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості померлих безрідних

 

1.3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість громадян одного безрідного громадянина

тис.грн

Пояснювальна до проекту кошторису та факт

 

3,0

2,0

1,0

1.4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Темп зростання видатків на здійснення поховання безрідних громадян

%

Пояснювальна до проекту кошторису, акти виконаних робіт попереднього року та факт поховання

 

123,5

145

 

21,5

 

 

% виконання поховання померлих безрідних громадян до заявлених

%

акти виконаних робіт попереднього року та факт поховання

 

100

100

0,0

2

 

Завдання 2: Ремонт криниць загального користування

 

 

 

 

 

2.1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на ремонт криниць загального користування

тис.грн

Рішення ради та фактичне виконання робіт

100,0

139,3

39,3

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшені видатки враховуючи необхідний обсяг робіт по кожному колодязі в межах виділених асигнувань

2.2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість відремонтованих криниць загального користування

шт.

Пояснювальна до проекту кошторису та факт виконаних робіт

5

6

1

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок асигнувань надало можливість додатково частково виконати ремонт 1 колодязя

2.3

 

ефективності

 

 

 

 

 

&

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада