Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень 2017 року

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

за січень 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області на 1 січня 2017р.,
за оцінкою, становила 965,8 тис. осіб. За 2016р. чисельність населення зменшилася на 7394 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 7418 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 54 живонароджених.

У 2016р. зафіксовано міграційний приріст населення, який становив 24 особи.

У грудні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 47,8% домогосподарств області.

У січні–грудні 2016р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 246444 домогосподарствам,
з них у міських поселеннях – 177667 домогосподарствам, у сільській  місцевості – 68777 домогосподарствам.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні –грудні 2016р., становила 160921,1 тис.грн, з неї у міських поселеннях –  122493,6 тис.грн, у сільській місцевості – 38427,5 тис.грн.  

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство
у грудні 2016р. становив 1110,9 грн (у листопаді – 1016 грн).

Крім того, 55755 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 19873 домогосподарствам, у сільській місцевості – 35882 домогосподарствам.

За січень–грудень 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 111453 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 40942,1 тис.грн, у сільській місцевості – 70510,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у грудні 2016р. на одне домогосподарство становив 2444,2 грн (у листопаді – 2370,7 грн).


У січні–грудні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 141070,5 тис.грн  (у січні–листопаді – 81233,8 тис.грн).

У грудні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 103170,1 тис.грн (55,9% нарахованих за цей період сум).

Разом з тим на кінець грудня 2016р. залишається заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 95323,3 тис.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 26653,9 тис.грн, вивезення побутових відходів – 1667,5 тис.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець грудня 2016р. відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

 

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи
на кінець  січня 2017р. перебувало 19,7 тис. безробітних громадян області, що на 14,6% більше ніж на кінець грудня 2016р. Допомогу по безробіттю отримували 76,5% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець січня 2017р. склав 3,35% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець січня 2017р.
становила 1,8 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з груднем 2016р. не змінилося і на кінець січня 2017р. становило 11 осіб.

У січні 2017р. середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, становила 11,7 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1904 грн, що на 40,5% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

 

Доходи населення

 

За січень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 4919 грн., що на 49,7% вище ніж за січень 2016р.

Рівень заробітної плати в області становив 81,9% середнього рівня
в Україні.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–1,6 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, операцій з нерухомим майном, будівництві, сферах наукових досліджень та розробок, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, сільському господарстві, сферах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, адміністративного та допоміжного обслуговування, інформацій та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах економічної діяльності до середнього по області становило 55,4–99,4%.

У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 30,9% (у січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. – зменшення на 15,2%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня 2017р. збільшилася  на 4,5% і на 1 лютого 2017р. становила 31,2 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 3,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня 2017р. збільшилася на 16,8% і на 1 лютого 2017р. становила 7,5 млн.грн. або 23,9% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня 2017р. кількість працівників, перед якими є борги
з виплати заробітної плати, збільшилася на 28,8% і на 1 лютого 2017р. становила 1,4 тис. осіб або 0,8% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 5,3 тис.грн, що на 7,7% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за січень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 лютого 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, збільшилася на 1,2% і на 1 лютого 2017р. становила 23,8 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Олександрію (75,9%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2017р. відсутня. 

a

 sebuah

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада