Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №4

 

 

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У М. КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 січня 2016 року                                                                                        № 4

 

Про роботу зі зверненнями громадян

в апараті районної у місті ради та її

виконавчому комітеті, виконавчих

органах районної у місті ради

за ІІ півріччя 2015 року

        

         Керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 38, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про звернення громадян",  Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", заслухавши  інформацію завідувача загального відділу виконавчого комітету Новак О.Г. про стан роботи зі зверненнями  громадян в апараті районної у місті ради та її виконавчому    комітеті,   виконавчих   органах    районної   у   місті   ради   за

ІІ півріччя 2015 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Інформацію завідувача загального відділу виконавчого комітету Новак О.Г. про стан роботи зі зверненнями громадян в апараті районної у місті ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах районної у місті ради за ІІ півріччя 2015 року взяти до уваги.

 

         2. Роботу зі зверненнями громадян визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

         3. Керівникам   виконавчих  органів  районної  у  місті  ради   постійно

 

 

 

 

 

 

                                                        2

 

тримати    на   контролі   терміни   та   якість   розгляду   звернень    громадян

відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                      О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новак 35-12-71

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу зі зверненнями громадян в апараті Кіровської  районної у                   м. Кіровограді  ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах Кіровської районної у м. Кіровограді ради

за ІІ півріччя 2015 року

 

         Робота зі зверненнями громадян в апараті Кіровської районної у                м. Кіровограді ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах Кіровської районної у м. Кіровограді ради у ІІ півріччі 2015 року велася відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та інших нормативно-правових актів, які регулюють роботу у цій сфері.

 

         Прийом громадян здійснювався систематично у встановлені дні та години, у зручний для громадян час. Графіки прийому керівництвом районної у місті ради доводено до відома громадян шляхом оприлюднення на дошках оголошень, розміщених у приміщеннях виконавчого комітету районної у місті ради та її виконавчих органах, і на офіційному сайті районної у місті ради.

        

        До виконавчих органів районної у місті ради за ІІ півріччя 2015 року надійшло 2316 звернень, що у порівнянні з І кварталом цього ж  року більше на 1680 звернень. Зростання кількості звернень майже в чотири рази обумовлено стрімким ростом цін на житлово-комунальні послуги, наданням пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї та реалізацією державної політики у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

         Серед тих громадян, які у своїх зверненнях зазначили свій соціальний стан, є: 422 дитини війни, 29 одиноких матерів, 75 учасників  ліквідації наслідків  аварії  на  Чорнобильській   АЕС,  71  учасник  війни,  29   інвалідів

ІІІ групи, 14 інвалідів ІІ групи, 9 інвалідів І групи, 69 учасників бойових дій, 117 ветеранів праці та одна багатодітна сім'я. Серед дописувачів переважають найменш захищені категорії населення, які потребують особливої уваги з боку органів влади щодо задоволення їх повсякденних запитів та життєвих проблем.

 

         За звітний період громадянами, які звернулись до апарату районної у  місті  ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів районної у  місті ради , порушено 2316 питань, а саме:

 

діяльність органів місцевого самоврядування                                      -    37;

соціальний захист                                                                          - 1997;

комунальне господарство                                                             -     34;

житлова політика                                                                                    -     2;

забезпечення дотримання законності та охорони

2

правопорядку, реалізація прав і свобод громадян                     -     7;

праця і заробітна плата                                                                          -     1;

охорона здоров’я                                                                                   -     1;

інших                                                                                             - 237.

 

          Виконавчі органи районної у місті ради своєчасно вживають всебічні заходи для вирішення питань, порушених громадянами у своїх зверненнях. При необхідності питання вирішуються із залученням голів квартальних комітетів району, спеціалістів житлово-експлуатаційних організацій міської ради, відповідальних працівників управлінь і відділів Кіровоградської міської ради (за згодою).

 

          Фахівцями загального відділу виконавчого комітету упродовж звітного періоду, як і зазвичай, було надано всебічну методичну та практичну допомогу відповідальним особам за організацію та ведення діловодства у виконавчих органах районної у місті ради щодо організації роботи зі зверненнями громадян відповідно до вимог чинного законодавства і дотримання вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах Кіровської районної у місті Кіровограді ради.

 

          Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,- невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Остаточне  вирішення питань тримається на контролі. Розгляд таких  заяв ставиться на додатковий контроль, і тільки після їх вирішення заявник отримує остаточну відповідь, а звернення знімається з контролю.

                                                         

         У виконавчих  органах районної у місті ради першочергову увагу приділяють розгляду звернень ветеранів Великої Вітчизняної війни. Необхідно підкреслити, що розгляд цих звернень знаходиться на особливому контролі. Значну кількість питань, які порушувались учасниками бойових дій  та інвалідами війни, вирішено позитивно. 

 

         Одним з основних завдань виконавчого комітету районної у місті ради залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття заходів щодо подальшого упередження скарг, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина.

 

 

Завідувач загального відділу

виконавчого комітету                                                                                 О.Новак

 

a

 sebuah

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада