Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну К***** О.В. на виконання дій від імені недієздатної С********** Л.В.

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19  квітня 2016 року                                                                        № 34

 

Про надання дозволу опікуну

К********** О.В. на виконання дій

від імені недієздатної

С************ Л.В.

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 67, статтями  71, 655 Цивільного кодексу України, статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», висновком опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 17 березня 2016 року № 2), розглянувши заяву опікуна  К*********** О.В., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Надати дозвіл:

 опікуну К******* О В укласти договір про визначення часток в 2/3 частках квартири, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, просп. Правди, ******, кв.****, які належать недієздатній С*******Л В;

С***** В О укласти в установленому чинним законодавством України порядку договір довічного утримання з К******** О В на 1/3 частку квартири за адресою: м. Кіровоград, просп. Правди, буд.*****, кв.**, право користування якою має його недієздатна донька С******* Л В.

2. Зобов’язати опікуна К******* О В після нотаріального посвідчення договору довічного утримання з С********В О надати в шестимісячний термін до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копію цього договору.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

Голова районної у місті ради                                                                       О.Кришко

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада