Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про погодження проекту рішення районної у місті ради "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Кіровського району м.Кіровограда на 2014 рік", що вноситься на розгляд районної у місті ради

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

  

 

від  "30"  січня 2014 року                                                            № 3

                                             

Про погодження проекту рішення
районної у місті ради "Про затвердження
Програми соціально-економічного
розвитку Кіровського району
м.Кіровограда на 2014 рік", що
вноситься на розгляд районної у
місті ради 

 

       Керуючись  статтею  52 Закону України  "Про місцеве  самоврядування  в Україні",  розглянувши  поданий  відділом комунального господарства  виконкому проект  рішення районної у місті ради "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку  Кіровського  району м.Кіровограда  на 2014 рік" що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконавчий комітет районної у місті ради 

В И Р І Ш И В  : 

         1. Погодити проект рішення районної у місті ради "Про затвердження Програми соціально-економічного  розвитку Кіровського району м.Кіровограда  на 2014 рік",  що  додається,  і  внести його  на  розгляд  районної у місті  ради. 

         2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   голову    районної  у місті ради  Рацула  О.А.

 

 

 

Голова  районної  у місті ради                                                           О.Рацул

 

  

   

                                                                                       ПОГОДЖЕНО
                                                                                       Рішення виконкому
                                                                                       Кіровської  районної у
                                                                                       м.Кіровограді ради
                                                                                       "___" січня 2014 року
                                                                                       № ______  

 

                                                                                                                      Проект

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВСЬКА  РАЙОННА У М. КІРОВОГРАДІ  РАДА
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  "_____"  січня  2014 року                                                                № _____

 

Про затвердження Програми
соціально-економічного
розвитку Кіровського району
м.Кіровограда  на 2014 рік

 

         Керуючись статтями  41, 59 Закону України  "Про місцеве самоврядування  в Україні",  рішеннями  Кіровоградської   міської   ради   від

29  грудня 2010 року № 65 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді  радам  шостого  скликання   та   їх   виконавчим  органам",  від

29 січня  2014 року №2748  "Про міський бюджет на 2014 рік", враховуючи   пропозиції  головних  розпорядників  коштів, районна  у  місті  рада 

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити Програму соціально-економічного  розвитку Кіровського району м.Кіровограда  на 2014 рік (додається). 

         2. Виконавчому  комітету районної  у місті ради забезпечити виконання Програми та  інформувати районну у місті раду про її виконання  за підсумками роботи  за 2014 рік.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко), з питань житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (Авдєєнко), з питань соціального захисту населення (Волкожа).

  

 

Голова  районної  у  місті  ради                                      О.Рацул  

 

Програма соціально-економічного  розвитку Кіровського району м.Кіровограда

на 2014 рік   
Додаток до Програми соціально-економічного розвитку Кіровського району м.Кіровограда на 2014 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                  

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада