Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення виконкому № 30

 
У К Р А Ї Н А
 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У М. КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
 
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 

від „16” квітня 2013 року                                                              № 30

 

Про роботу опікунської ради

при виконавчому комітеті

районної у місті ради

у 2012 році
 

Керуючись частиною 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Бринзи М.А. про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради у 2012 році, виконком районної у місті ради

 
В И Р І Ш И В:
 

1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Бринзи М.А. про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті  ради у 2012 році взяти до уваги.

 

2. Роботу опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 
 
 
 
 

Голова районної у місті ради                                                                  О.Рацул

 
 
 
 
 
 
 Інформація

про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті

Кіровської районної у м. Кіровограді ради

за 2012 рік
 
 

         Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 65 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою радам Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 205)  районній у місті раді та її виконавчому комітету визначено повноваження щодо вирішення питань опіки та піклування серед повнолітнього населення району.

         При виконавчому комітеті районної у місті ради створена та діє опікунська рада, яка у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Положенням про опікунську раду при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради.

Опікунська рада при виконавчому комітеті районної у місті ради (далі – опікунська рада) є дорадчим органом, який утворено для погодженого вирішення питань, що належить до його компетенції.

Основним завданням органу опіки та піклування є інформування населення про порядок встановлення опіки, піклування над повнолітніми фізичними особами, ознайомлення майбутніх опікунів з правами, обов`язками та передбаченою законодавством адміністративною та кримінальною відповідальністю, надання допомоги в оформленні та подачі відповідних заяв до суду, погодження кандидатур опікунів, надання дозволів опікунам на виконання дій від імені та в інтересах недієздатних осіб, перевірка виконання опікунських обов`язків.

У своїй роботі опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про психіатричну допомогу», Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету України у справах сім`ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України від          26 травня 1999 року №34/166/131/88, Типовим положенням про психоневрологічний інтернат, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року №549. Основні функції та повноваження опікунської ради визначені у Положенні про опікунську раду, затвердженому рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 30 березня 2012 року № 36.

З метою виконання визначених повноважень опікунською радою здійснювалася відповідна робота.

 Протягом 2012 року до виконавчого комітету районної у місті ради з питань опіки та піклування над повнолітніми фізичними особами звернулося 48 осіб. Відбулося 15 засідань опікунської ради, на яких розглянуто 73 питання, прийнято 51 рішення, з яких:

19 – з питань визнання фізичних осіб недієздатними та погодження кандидатур їхніх майбутніх опікунів;

9 – надання дозволів опікунам на виконання дій в інтересах та від імені недієздатних осіб;

11 – з питань зняття з обліку в органі опіки та піклуванні в зв'язку з смертю недієздатних осіб;

12 – взяття на облік до органу опіки та піклуванні недієздатних осіб.

Станом на 1 січня 2013 року на обліку опікунської ради перебувало 212 осіб, відносно яких встановлено опіку (піклування), 5 помічників недієздатних осіб.

Інформація про стан здоров`я фізичних осіб є конфіденційною, тому надається виключно на запити відповідних органів, у порядку встановленому законодавством.

Опікунською радою  вживаються заходи щодо захисту майнових прав недієздатних осіб, які перебувають під опікою (піклуванням). На розгляд виконавчого комітету районної у місті ради за звітний період було внесено 7 проектів рішень.

З метою з`ясування обставин, що свідчать про стан наркотичного чи психічного захворювання фізичних осіб, направляються запити до Кіровоградської обласної психіатричної лікарні та Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру.

Опікунською радою здійснюється постійний контроль за діяльністю опікунів (піклувальників) шляхом періодичних відвідувань осіб, які перебувають під опікою (піклуванням). За звітний період проведено                   32 обстеження сімей, в яких проживають недієздатні особи.

 
 
 

Начальник управління праці

та соціального захисту населення

виконкому                                                                                               М. Бринза

 
 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада