Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про погодження проекту рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 25 грудня 2015 року № 19 «Про районний у місті бюджет на 2016 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 квітня  2016 року                                                                               30

 

Про погодження проекту рішення

районної у місті ради «Про внесення

змін до рішення районної у місті ради

від 25 грудня 2015 року № 19

«Про районний у місті бюджет на

2016 рік», що вноситься на розгляд

районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 25 грудня             2015 року № 19 «Про районний у місті бюджет на 2016 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Погодити проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 25 грудня 2015 року № 19 «Про районний у місті бюджет на 2016 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                             О.Кришко

                                  

                                                                            

 

                                               ПОГОДЖЕНО        

                                                                             Рішення виконкому Кіровської

районної у м. Кіровограді ради

19 квітня 2016 року № 30

                                                                            

Проект

                                                                                 

 

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 квітня 2016 року                                                                                        № 30

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 25 грудня 2015 року № 19

«Про районний у місті бюджет на 2016 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Бюджетного кодексу України, рішенням Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 135 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 «Про міський бюджет на 2016 рік», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатках 1 та 2 до рішення районної у місті ради від 25 грудня 2015 року № 19 «Про районний у місті бюджет на 2016 рік», згідно з додатками 1 та 2 відповідно.

 

2. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 3. 

 

3. Затвердити в складі видатків районного у місті бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 60,600 тис. грн., згідно з додатком 4.

 

4. Додатки 1, 2, 3 та 4 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О.Кришко

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада