Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про заходи щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконавчих органах районної у місті ради у 2015 році

 

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 квітня 2016 року                                                                                       № 28

 

Про заходи щодо попередження

та профілактики корупційних

правопорушень у виконавчих

органах районної у місті ради

у 2015 році

 

        Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 38, пунктом 2 частини другої                статті  52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Псьол С.В. про виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконавчих органах районної у місті ради у       2015 році,  виконком районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

          1. Інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого комітету Псьол С.В. про виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконавчих органах районної у місті ради у 2015 році взяти до відома.

     2. Керівникам виконавчих органів районної у місті ради забезпечити виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у відповідності до вимог чинного законодавства.

             3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О. Кришко

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконавчих органах районної у місті ради у 2015 році

 

            Відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011 – 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011, Державної програми запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, на виконання вимог Законів України «Про запобігання», «Про засади запобігання і протидії корупції» та з метою запобігання вчинення корупційних правопорушень посадовими особами місцевого самоврядування апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів районної у місті ради, розпорядженням голови районної у місті ради від 26 березня 2012 року № 32-р затверджено заходи щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Кіровської районної у м. Кіровограді ради та її виконавчих органах на 2012 – 2015 роки (далі-Заходи).

            Вказані вище Заходи у 2015 році виконувались належним чином.

            На виконання пункту 1 Заходів керівники виконавчих органів районної у місті ради тримали на особистому контролі дотримання посадовими особами місцевого самоврядування положень законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції».

            На виконання пункту 2 Заходів з метою формування у посадових осіб місцевого самоврядування знань щодо неприпустимості вчинення ними корупційних діянь та правопорушень для працівників виконавчих органів районної у місті ради проведено навчання на теми:

         «Про Закони України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Про запобігання корупції»;

         «Подання декларацій посадовими особами місцевого самоврядування»;

         «Про нове у законодавстві про службу в органах місцевого самоврядування».

         На виконання пункту 3 Заходів керівниками виконавчих органів районної у місті ради постійно забезпечується дотримання посадовими особами етичних норм та правил поведінки осіб, уповноважених  на виконання функцій місцевого самоврядування, та їх психологічна налаштованість щодо неприпустимості вчинення ними корупційних правопорушень.

         На виконання пункту 4 Заходів проекти рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету своєчасно, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх

розгляду на засіданнях колегіальних органів, оприлюднюються на офіційному сайті районної у місті ради в рубриці «Доступ до публічної інформації».

 

         На виконання пункту 5 Заходів забезпечено своєчасне (до 01 квітня) подання посадовими особами місцевого самоврядування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї

сім’ї за 2014 рік. Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік голови районної у місті ради та керівників виконавчих органів районної у місті ради було оприлюднено протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційному веб-сайті районної у місті ради.

         Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» було організовано подання депутатами районної у місті ради, які є самозайнятими особами, безробітними або пенсіонерами, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік до організаційного відділу виконкому.

         З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування уповноваженими  особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах районної у місті ради проведено перевірку фактів своєчасності подання декларацій посадовими особами місцевого самоврядування та перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів. Для здійснення перевірки достовірності зазначених у деклараціях посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної у місті ради відомостей протягом 10 днів копії декларацій направлено до відповідного підрозділу  державної податкової інспекції.

         На  виконання пунктів 6, 7 Заходів добір кандидатів у виконавчі органи районної у місті ради здійснюється на засадах неупередженого конкурсного відбору. Відповідно до розпоряджень голови районної у місті ради оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад публікуються у місцевій газеті та розміщуються на офіційному сайті районної у місті ради. Прийом документів здійснюється протягом одного місяця з дня опублікування оголошення.

         Проведено об’єктивне щорічне оцінювання та атестацію посадових осіб місцевого самоврядування.

         На виконання пункту 8 Заходів особи, які подавали заяви на участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, письмово попереджалися про спеціальні обмеження, встановлені для посадових осіб місцевого самоврядування законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».

 

До виконавчого комітету районної у місті ради інформації про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами місцевого самоврядування не

надходило. Фактів отримання посадовими особами безпосередньо або через інших осіб дарунків (пожертв) від юридичних або фізичних осіб, безпосереднього підпорядкування близьких осіб, сумісництва та суміщення посадовими особами з іншими видами діяльності не виявлено.

  

Завідувач відділу кадрового

та правового забезпечення

виконавчого комітету                                                                             С. Псьол

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада