Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення виконкому №26

  У К Р А Ї Н А 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У М.КІРОВОГРАДІ РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „15” квітня 2014 року                                                            № 26

 

Про роботу опікунської ради
при виконавчому комітеті
районної у місті ради
у 2013 році 

Керуючись пунктом 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконкому Бринзи М.А. про роботу опікунської ради  при виконавчому комітеті районної у місті ради у 2013 році, виконком районної у місті ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконкому Бринзи М.А. про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради  у 2013 році взяти до уваги. 

2. Роботу опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України. 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О.Рацул

 

 

 

 

Інформація
про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті
Кіровської районної у м. Кіровограді ради
за 2013 рік 

         Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 65 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам» (зі змінами та доповненнями) районній у місті раді та її виконавчим органам визначено повноваження щодо вирішення питань опіки та піклування серед повнолітнього населення району.

Опікунська рада при виконавчому комітеті Кіровської районної у м.Кіровограді ради (далі –опікунська рада) є дорадчим органом, який утворено для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції.

Основним завданням органу опіки та піклування є інформування населення про порядок встановлення опіки, піклування над повнолітніми фізичними особами, ознайомлення майбутніх опікунів з правами, обов`язками та передбаченою законодавством адміністративною та кримінальною відповідальністю, надання допомоги в оформленні та подачі відповідних заяв до суду, погодження кандидатур опікунів, надання дозволів опікунам на виконання дій від імені та в інтересах недієздатних осіб, перевірка виконання опікунських обов`язків.

У своїй роботі опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про психіатричну допомогу», Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету України у справах сім`ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України від      26 травня 1999 року №34/166/131/88, Типовим Положенням про психоневрологічний інтернат, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року №549. Основні функції та повноваження опікунської ради визначено у Положенні про опікунську раду при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради, затвердженому рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 30 березня 2012 року № 36.

З метою виконання визначених повноважень опікунською радою здійснювалася відповідна робота.

Протягом 2013 року до виконавчого комітету районної у місті ради з питань опіки та піклування над повнолітніми фізичними особами звернулося 48 осіб. Відбулося 10 засідань опікунської ради, на яких розглянуто 97 питань, прийнято 78 рішень, з яких: 

34 – з питань визнання фізичних осіб недієздатними та погодження кандидатур їхніх майбутніх опікунів;

8 – надання дозволів опікунам на виконання дій в інтересах та від імені недієздатних осіб;

7 – з питань зняття з обліку в органі опіки та піклування в зв'язку зі смертю недієздатних осіб;

29 – взяття на облік до органу опіки та піклування недієздатних осіб.

Станом на 1 січня 2014 року на обліку опікунської ради перебувало 222 особи, відносно яких встановлено опіку (піклування), 5 помічників недієздатних осіб.

Інформація про стан здоров`я фізичних осіб є конфіденційною, тому надається виключно на запити відповідних органів, у порядку, встановленому законодавством.

Опікунською радою  вживаються заходи щодо захисту майнових прав недієздатних осіб, які перебувають під опікою (піклуванням). На розгляд виконавчого комітету районної у місті ради за звітний період було внесено 9 проектів рішень.

З метою з`ясування обставин, що свідчать про стан наркотичного чи психічного захворювання фізичних осіб, направляються запити до Кіровоградської обласної психіатричної лікарні та Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру.

Опікунською радою здійснюється постійний контроль за діяльністю опікунів (піклувальників) шляхом періодичних відвідувань осіб, які перебувають під опікою (піклуванням). За звітний період проведено 35 обстежень сімей, в яких проживають недієздатні особи.

 

 

 

Начальник управління соціального захисту
населення виконавчого комітету
районної у місті ради,
заступник голови опікунської ради                                                                    М. Бринза

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада