Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про стан кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради у 2015 році

 

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 18 лютого 2016 року                                                        № 12

 

Про стан  кадрової роботи

у виконавчих органах районної

у місті ради у 2015 році

 

        Керуючись частиною другою статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Псьол С.В. про стан  кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради у 2015 році,  виконком районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Псьол С.В. про стан  кадрової роботи у виконавчих органах  районної у місті ради у 2015 році взяти до відома.

         2. Роботу виконавчих органів  районної у місті ради з кадрових питань у 2015 році визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                       О. Кришко

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан  кадрової роботи у виконавчих органах

 Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 у 2015 році

 

Ведення кадрової роботи у виконавчих органах Кіровської районної у  м. Кіровограді ради (далі – виконавчі органи районної у місті ради), відповідно до положень про відділи, покладено на відділ кадрового та правового забезпечення виконкому, відділ кадрів управління соціального захисту населення виконкому, фінансовий відділ районної у місті ради, основними завданнями яких є реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

 Кадрова робота у виконавчих органах  районної у місті ради проводиться відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання кадрової політики в органі місцевого самоврядування.

Згідно із затвердженою районною у місті радою структурою та загальною чисельністю апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів районної у місті ради загальна чисельність  працівників складає 156 одиниць.

Відповідно до встановленої граничної чисельності станом на 31 грудня 2015 року:

у виконавчих органах районної у місті ради, що не мають статусу юридичної особи, - 16 штатних одиниць:

із них фактично працювало 15 осіб (12 посадових осіб місцевого самоврядування, 1 службовець, 2 осіб обслуговуючого персоналу),

 2 - перебувало у соціальних відпустках для догляду за дитиною;

у фінансовому відділі районної у місті ради –  3 штатні одиниці, із них фактично працювало 3 посадові особи місцевого самоврядування;

в управлінні соціального захисту населення виконкому - 137 штатних одиниць:

із них фактично працювало 128 осіб (110 посадових осіб місцевого самоврядування, 18 осіб службовців та обслуговуючого персоналу);

 12 - перебувало у соціальних відпустках для догляду за дитиною.

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється головою районної у місті ради на підставі статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на конкурсній основі згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Кіровської районної у м. Кіровограді ради, затвердженого розпорядженням голови районної у місті ради від 15 червня 2015 року № 38-р.

  

         Так, у 2015 році було проведено 8 засідань конкурсної комісії. За результатами конкурсу на заміщення вакантних посад головою районної у місті ради  у виконавчі органи районної у місті ради прийнято 11 посадових осіб.

У звітному періоді із займаних посад звільнено 16 посадових осіб, з них: за власним бажанням та угодою сторін – 7 (з них у зв’язку з виходом на пенсію – 1), порядком переведення – 7, з інших підстав – 2.

 Здійснивши аналіз якісного складу посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради за віком, стажем та освітою, можна зазначити наступне.

Із загальної кількості посадових осіб органу місцевого самоврядування за статтю: чоловіків – 13, жінок 119. За віковою категорією: до 35 років - 48 осіб,  від 36 до 45 років – 44,  від 46 до 55 років – 29,  віком від 56 до  59 років - 5, понад 60 років – 2.

Аналіз вікового складу посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради свідчить, що найчисельнішою залишається вікова група до 35 років, а це  молоді працівники, однак  з уже наявним професійним досвідом. Таким чином, спостерігається «омолодження» складу посадовців. Це свідчить також і про активізацію роботи по залученню до служби в органи місцевого самоврядування молодих фахівців.

Стаж роботи на посадах в органі місцевого самоврядування до 1 року мають 7 посадових осіб, від 1 до 3 – 14, від 3 до 5 – 10, від 5 до 10 – 32, від 10 до 15 – 50, від 15 до 25 - 18. А це свідчить про досить стабільний кадровий склад.

Із загальної кількості працюючих 125 посадових осіб мають повну вищу освіту (одна - за спеціальністю «Державне управління»), 7 осіб мають базову вищу освіту. Аналіз  кваліфікаційного складу посадових осіб свідчить про високий освітній рівень  посадових осіб  виконавчих органів районної у місті ради.

Підвищення кваліфікації посадових осіб є одним із напрямків кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради і здійснюється на підставі плану-графіка підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування за обласною програмою тематичних короткотермінових семінарів. У 2015 році навчання на курсах підвищення кваліфікації пройшло 11 посадових осіб. Підвищення кваліфікації посадових осіб здійснюється також шляхом здобуття ними вищої (першої чи другої) освіти, запланованих семінарів, які проводяться у виконавчих органах районної у місті ради, а також самоосвіти.

Відділом кадрового та правового забезпечення виконкому, відділом кадрів управління соціального захисту населення виконкому, фінансовим відділом районної у місті ради забезпечується не тільки планування службової кар’єри, а й аналіз ефективності роботи персоналу.

Ця робота тісно пов’язується з проведенням перевірок ефективності використання робочого часу працівників виконавчих органів районної у місті ради, щорічної оцінки посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради та їх атестації.

         З метою оцінки результатів роботи, ділових та професійних якостей, виявлених посадовими особами при виконанні обов’язків, визначених посадовими інструкціями, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації. У 2015 році за рекомендаціями атестаційної комісії головою районної у місті ради було визнано атестованими 30 посадових осіб, 2 посадові особи визнано такими, що відповідають займаній посаді за умови здобуття повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

         На виконання вимог Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та відповідно до розпорядження голови районної у місті ради від 03 серпня 2015 року № 57-р «Про початок проведення перевірки у виконавчих органах Кіровської районної у м. Кіровограді ради відповідно до Закону України «Про очищення влади»  в серпні 2015 року у виконавчих органах районної у місті ради розпочато перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». В рамках зазначеної перевірки надіслано запити органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо 128 посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради. На даний час перевірку щодо 61 посадової особи місцевого самоврядування завершено. За результатами  проведеної перевірки осіб, що до яких застосовуються  заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, не встановлено.

         Враховуючи зазначене вище, можна дійти висновку, що першочерговими завданнями у здійсненні кадрової політики у виконавчих органах районної у місті ради є: системна робота з підбору персоналу, формулювання кваліфікаційних вимог до нього, розв’язання питань рівномірного розподілу відповідальності, планування навчання та кар’єрного росту посадових осіб місцевого самоврядування, виконання інших завдань роботи з кадрами.

 

 

 

Завідувач відділу кадрового

та правового забезпечення виконкому                                                 С. Псьол

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада