Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №93

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „20”  грудня   2018 року                                                                          93    

 

Про затвердження нового Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

 

Керуючись статтею 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України ,,Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, ,,Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених    осіб”,     постановами      Кабінету     Міністрів     України     від 21 жовтня 1995 року № 848 „Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (зі змінами), від  29 січня 2003 року № 117 ,,Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, від                               24 лютого 2003 року  № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної  допомоги малозабезпеченим сім’ям”, від                           05 листопада 2014 року № 637 „Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, від 08 червня  2016 року № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, рішенням Кіровоградської міської ради від  10 червня 2016 року  № 325 ,,Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградської міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам” та розглянувши службову записку начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О. від 16 листопада 2018 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити нове Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної  допомоги  малозабезпеченим сім'ям,  житлових   субсидій

 

2

населенню,   надання  пільг  особам,  які  мають  на  це  право,  та   призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, що додається.

         2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету від 23 травня  2018 року № 33 „Про затвердження Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій населенню та надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її складу”.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурмітських 37 01 42

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Фортечної районної у

м.Кропивницькому ради

„20” грудня 2018 року  

№ 93

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАЙОННУ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ'ЯМ,

ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ, ПІЛЬГ ОСОБАМ, ЯКІ

МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО, ТА ПРИЗНАЧЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ)

СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ,

 ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ФОРТЕЧНОЇ

РАЙОННОЇ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДИ

 

Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій,  надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті  Фортечної районної у м. Кропивницькому ради  (далі - Положення) розроблено з метою розгляду питань, пов’язаних з призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,  населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, надання пільг особам, які мають на це право та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, відповідно до законів  України  „Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, ,,Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, постанов Кабінету Міністрів України                від 21 жовтня 1995 року  № 848 „Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (зі змінами), від 29 січня 2003 року № 117 ,,Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”,                                    від 24 лютого 2003 року № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”,                  від 05 листопада 2014 року № 637 „Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, від 08 червня  2016 року № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Районна комісія з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій населенню, надання пільг особам,

2

які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі-Комісія) діє на громадських засадах.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами та нормативними документами Міністерства соціальної політики України, рішеннями районної у місті ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

3. Це Положення регламентує порядок створення і діяльності Комісії щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,  надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, надання пільг особам, які мають на це право та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, що проживають на території Фортечного району міста Кропивницького.

4. Положення і склад Комісії, зміни та доповнення до них затверджуються рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

5. Очолює Комісію голова районної у місті ради, у разі його       відсутності – заступник голови Комісії.

6. До складу Комісії входять спеціалісти виконавчих органів районної у місті ради, представники Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради м. Кропивницького, Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, Кропивницького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області та головного управління Пенсійного фонду України  в Кіровоградській області.

7. Комісія проводить засідання за необхідністю, але не рідше ніж один раз на місяць.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

 

Основними завданнями Комісії є:

 

впровадження Державної програми житлових субсидій для соціального захисту малозабезпечених верств населення та зниження соціальної напруги в районі;

 

призначення допомоги громадянам району за їх заявою у виняткових випадках з урахуванням конкретних обставин, що склалися в сімї;

 

надання пільг за фактичним місцем проживання особам, які мають на це право;

 

 

3

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Комісія розглядає відповідні документи, надані заявником, а у випадку призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій населенню та призначення (відновлення) соціальних виплат

внутрішньо переміщеним особам – ще й акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складений державними соціальними інспекторами (у разі потреби також із залученням членів Комісії). При розгляді  документів можливе заслуховування заявників.

 

         Комісія розглядає питання:

 

1) про можливість призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям за наявності таких обставин:

      

1.1) працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать,       не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих  навчальних   закладах  І-ІV рівня акредитації протягом трьох

місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, яких  в  установленому  порядку  визнано безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю І групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги),

 

1.2) у власності чи володінні малозабезпеченої сімї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сімї та додатково 10,5 кв. метра  на сімю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму),

 

1.3) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування,      не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо),

 

4

1.4) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму),  будівельних  матеріалів,  інших  товарів довгострокового   вжитку

тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного        (в тому числі мобільного) зв’язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах  норм   споживання   та   медичних послуг,  пов’язаних  із  забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї,

 

 1.5) у складі сім’ї є інвалід,

 

1.6) у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей  віком  до  18  років  (якщо діти навчаються за денною формою навчання у

загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах   І-ІV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років),

 

1.7) неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім’ї. Рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

 

2)  про можливість надання населенню субсидій  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виходячи з конкретних обставин, що склалися, у разі наявності наступних умов:

 

2.1) будь - хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда),

 

2.2) у складі домогосподарства або у складі сімї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, за інформацією Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, або отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи, або не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  соціальне  страхування  у  розмірі,   не   меншому   ніж   мінімальний,

 

5

сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Позитивне рішення Комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли такі особи: надають соціальні послуги,   перебувають у місцях позбавлення волі,  перебувають   у   складних     життєвих     

обставинах,   викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, є     алко – або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря,

 

2.3) в періоді, за який враховуються доходи, мали суму середньомісячної нарахованої плати менше від розміру мінімальної заробітної плати не більше як на 10 відсотків і при цьому єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачено у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду,

 

2.4) на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії, або сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. При цьому особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію за рішенням Комісії може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія,

 

2.5) будь - хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) послуги (крім медичних, освітніх  та  житлово-комунальних послуг у межах  соціальної норми житла)  на

суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тисяч гривень,

 

2.6) наявність у отримувачів житлової субсидії простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії, або наявність у домогосподарства, що одержувало житлову субсидію у попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, обов’язкової    частки    внеску/платежу    на    оплату    витрат    на    управління

6

багатоквартирним будинком, загальна сума яких перевищує                               20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон.  

Якщо громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, або оскаржив наявність заборгованості у судовому порядку в строк понад два місяці з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон, житлову субсидію в такому випадку, за рішенням Комісії, може бути призначено з початку сезону,

 

2.7) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових  умов домогосподарства  державним  соціальним інспектором  з’ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід  від  утримання  худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних

промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо).

В окремих випадках, за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися:

особам, які не зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні  послуги;

 одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму  (оренди)  житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами;

непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, на понаднормову  площу житла, яка не може перевищувати більше як на 30 відсотків, соціальну норму житла, розраховану на домогосподарство;

якщо в житловому приміщенні є кілька розділених особових рахунків, житлову субсидію за рішенням Комісії може бути призначено кожному із таких домогосподарств.

У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих   членів    домогосподарства    є    меншою    за   кількість  членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням Комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи             житлово-комунального обслуговування можуть розраховуватись  на фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства.  

Під час прийняття рішень  Комісією враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок,      що      підтверджують      місце      перебування      особи     в     іншій

7

адміністративно-територіальній  одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату   житлово-комунальних   послуг    в    іншому    житловому    приміщенні

(будинку), акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, складений селищною, сільською або міською радою, акт житлово-експлуатаційної організації про фактично проживаючих осіб, договір оренди житла в іншому місці.

Разом з тим, до складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями  (крім багатодітних сімей), в  яких  не  менше  року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, за рішенням Комісії можуть включатися діти, які не зареєстровані у такому житловому приміщенні(будинку), але які фактично в ньому проживають.

 Особам працездатного віку, які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, за рішенням Комісії, у розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді, або на рівні фактично отриманих ними доходів, у випадках передбачених чинним законодавством,

 

2.8) у разі неподання органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними органами відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб у строки, встановлені чинним законодавством, а також відсутності таких відомостей рішення про кількість членів домогосподарства, на яких призначається житлова субсидія, приймається  Комісією,

 

2.9) якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону, житлову субсидію, за рішенням Комісії, може бути призначено з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію) у разі, коли таке звернення надійшло в будь-який місяць до закінчення сезону.

Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства,

 

2.10) припинення надання раніше призначеної субсидії  здійснюється за рішенням Комісії за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли:

домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, встановлену йому

8

під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої перевищує                           20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги (послуг);

громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки платежу за внесками за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються  у багатоквартирних будинках  за  індивідуальними договорами, а також за житлово-комунальні послуги, обов’язкової частки внеску/платежу на оплату витрат  на управління багатоквартирним будинком, встановлену йому під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день внесення подання об’єднанням;

у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинули на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

громадянин не повідомив структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про обставини, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання житлової субсидії або визначення її розміру, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

фізична особа - підприємець та особа, що працює за трудовим договором станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, за інформацією Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України взагалі не мали доходів, отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи, або не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії;

якщо протягом строку призначення житлової субсидії за рішенням Комісії фізична особа-підприємець не сплатить єдиний соціальний внесок чи сплатить його в розмірі, меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, а також особа, що працює за трудовим договором припинить дію такого договору за ініціативою працівника (статті 38 і 39 Кодексу законів про працю України), за угодою сторін (пункт 1 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України), у зв’язку із закінченням строку (пункт 2 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України)  або  відмовою  від  продовження  роботи  у зв’язку із зміною істотних

9

умов праці (пункт 6 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України) в будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, керівник структурного  підрозділу  з   питань   соціального   захисту населення  протягом

трьох робочих днів з дня отримання інформації від органів Пенсійного фонду України вносить на розгляд Комісії подання щодо скасування рішення Комісії про призначення житлової субсидії такому домогосподарству і повернення коштів виплаченої житлової субсидії до державного бюджету.

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада