Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №90

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  « 20 » грудня 2018 року                                                               90

 

Про погодження проекту рішення

районної у місті ради «Про внесення

змін до рішення районної у місті ради

від 22 грудня 2017 року № 127

«Про районний у місті бюджет на

2018 рік», що вноситься на розгляд

районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 22 грудня             2017 року № 127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Погодити проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

        

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                             О.Кришко

 

 

 

 

Поповкіна 24 63 24                                   

ПОГОДЖЕНО        

                                                                      Рішення виконкому Фортечної

                                                                      районної у м. Кропивницькому ради

«20» грудня 2018 року № 90                                                                                                                                                             

 

Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» грудня 2018 року                                                                            № ____ 

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 22 грудня 2017 року № 127

«Про районний у місті бюджет на 2018 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею                78 Бюджетного кодексу України, рішенням Міської ради міста Кропивницького від __ грудня 2018 року № ___ «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік», враховуючи пропозиції розпорядників коштів районного у місті бюджету, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатках 1 та 2 до рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», згідно з додатками 1 та 3 до цього рішення.

 

2. Визначити профіцит загального фонду районного у місті бюджету у сумі 1765208,64 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету).

Визначити дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету у сумі 1765208,64 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду районного у місті бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету).

Затвердити у новій редакції джерела фінансування районного у місті бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

3. Внести зміни до переліку об’єктів на 2018 рік, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 4 до цього рішення

 

4. Додатки 1, 2, 3 та 4 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                          О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповкіна  24 63 24            

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада