Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення№9

 

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 17 лютого 2015 року                                                        № 9

 

Про стан  кадрової роботи

у виконавчих органах районної

у місті ради у 2014 році

 

        Керуючись частиною другою статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Псьол С.В. про стан  кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради у 2014 році,  виконком районної у місті ради

В И Р І Ш И В:

         1. Інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Псьол С.В. про стан  кадрової роботи у виконавчих органах  районної у місті ради у 2014 році взяти до відома.

         2. Роботу виконавчих органів  районної у місті ради з кадрових питань у 2014 році визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

Голова районної у місті ради                                                                 С. Горбовський

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан  кадрової роботи у виконавчих органах

 Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 у 2014 році

 

Ведення кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради, відповідно до положень про відділи, покладено на відділ кадрового та правового забезпечення виконкому, відділ кадрів управління соціального захисту населення виконкому, фінансовий відділ районної у місті ради, основними завданнями яких є реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

 Кадрова робота у виконавчих органах  районної у місті ради проводиться відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про захист персональних даних», Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання кадрової політики в органі місцевого самоврядування.

Згідно із затвердженою районною у місті радою структурою та загальною чисельністю апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів районної у місті ради загальна чисельність  працівників складає 153 одиниці.

Відповідно до встановленої граничної чисельності станом на 31 грудня 2014 року  фактично працювало:

у виконавчих органах районної у місті ради, що не мають статусу юридичної особи – 16 осіб (14 - посадових осіб, 2 – обслуговуючий персонал),

у фінансовому відділі районної у місті ради –  3 посадові особи,

в управлінні соціального захисту населення виконкому із встановленої чисельності 137 одиниць фактично працювало 125 осіб (118 - посадових осіб, 10 - службовців та обслуговуючий персонал, 10 - перебуває у соціальних відпустках для догляду за дитиною).

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється головою районної у місті ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», а саме - на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Кіровської районної у м. Кіровограді ради, затвердженого розпорядженням голови районної у місті ради від 26 березня 2012 року № 31 – р (зі змінами).

         Так, у 2014 році було проведено 3 засідання конкурсної комісії. За результатами конкурсу на заміщення вакантних посад головою районної у місті ради після проведеної спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендували на заміщення вакантних посад, в управління соціального захисту

населення виконкому  прийнято 7 посадових осіб.

У звітному періоді із займаних посад звільнено 20 посадових осіб, з них: за власним бажанням та угодою сторін – 8 (з них у зв’язку з виходом на пенсію – 2), порядком переведення – 9, з інших підстав – 3.

 Здійснивши аналіз якісного складу посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради за віком, стажем та освітою, можна зазначити наступне.

Із загальної кількості посадових осіб органу місцевого самоврядування за статтю: чоловіків – 13, жінок 119. За віковою категорією: до 35 років - 50 осіб,  від 36 до 45 років – 45,  від 46 до 55 років – 28,  віком від 56 до  59 років - 8, понад 60 років – 1.

Аналіз вікового складу посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради свідчить, що найчисельнішою залишається вікова група до 35 років, а це  молоді працівники, однак  з уже наявним професійним досвідом. Таким чином, спостерігається «омолодження» складу посадовців. Це свідчить також і про активізацію роботи по залученню до служби в органи місцевого самоврядування молодих фахівців.

Стаж роботи на посадах в органі місцевого самоврядування до 1 року мають 12, від 1 до 3 – 9, від 3 до 5 – 10, від 5 до 10 – 38, від 10 до 15 – 48, від 15 до 25 - 14 посадових осіб. А це свідчить про досить стабільний кадровий склад.

Із загальної кількості працюючих 124 посадові особи мають повну вищу освіту (одна - за спеціальністю «Державне управління»), 6 осіб мають базову вищу освіту. Аналіз  кваліфікаційного складу посадових осіб свідчить про високий освітній рівень  посадових осіб  виконавчих органів районної у місті ради.

Підвищення кваліфікації посадових осіб є одним із напрямків кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради і здійснюється на підставі плану-графіка підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування за обласною програмою тематичних короткотермінових семінарів. У 2014 році навчання на курсах підвищення кваліфікації пройшли 11 посадових осіб. Підвищення кваліфікації посадових осіб здійснюється також шляхом здобуття ними вищої (першої чи другої) освіти, запланованих навчань, які проводяться у виконавчих органах районної у місті ради, а також самоосвіти.

Відділом кадрового та правового забезпечення виконкому, відділом кадрів управління соціального захисту населення виконкому, фінансовим відділом районної у місті ради забезпечується не тільки планування службової кар’єри, а й аналіз ефективності роботи персоналу.

Ця робота тісно пов’язується з проведенням перевірок ефективності використання робочого часу працівників виконавчих органів районної у місті ради, щорічної оцінки посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради та їх атестації.

         З метою оцінки результатів роботи, ділових та професійних якостей, виявлених посадовими особами при виконанні обов’язків, визначених посадовими інструкціями, посадові особи місцевого самоврядування один раз

на 4 роки підлягають атестації. У 2014 році за рекомендаціями атестаційної комісії головою районної у місті ради було визнано атестованими 24 посадові особи.

Одним із основних напрямків роботи з кадрами є застосування до працівників заходів заохочень та стягнень. Так, протягом 2014 року  2 посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради було нагороджено відзнаками обласної ради, 2– міської ради, 15 – районної у місті ради. Дисциплінарне стягнення застосовано до 2 посадових осіб органу місцевого самоврядування, захід дисциплінарного впливу – до 2 осіб.

За звітний період районною у місті радою прийнято 5 рішень з кадрових питань, головою районної у місті ради видано 185 розпоряджень з особового складу, 68 - про надання відпусток. Керівниками самостійних виконавчих органів районної у місті ради видано 730 наказів з кадрових питань. 

Враховуючи зазначене вище, можна дійти висновку, що першочерговими завданнями у здійсненні кадрової політики у виконавчих органах районної у місті ради є: системна робота з підбору персоналу, формулювання кваліфікаційних вимог до нього, розв’язання питань рівномірного розподілу відповідальності, планування навчання та кар’єрного росту посадових осіб місцевого самоврядування, виконання інших завдань роботи з кадрами.

 

 

 

Завідувач відділу кадрового

та правового забезпечення виконкому                                                  С. Псьол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада