Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №89

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  « 21» листопада 2019 року                               89

 

Про погодження проекту рішення

районної у місті ради «Про внесення

змін до рішення районної у місті ради

від 21 грудня 2018 року № 172

«Про районний у місті бюджет на

2019 рік», що вноситься на розгляд

районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 21 грудня             2018 року № 172 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Погодити проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року № 172 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

        

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                               О.Кришко

 

 

 

 

 

Інна Поповкіна 24 63 24         

 

 

                              ПОГОДЖЕНО        

                                                                      Рішення виконкому Фортечної

                                                                      районної у м. Кропивницькому ради

«___» листопада 2019 року №____                                                                                                                                                             

 

Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» листопада 2019 року                                                                       № ____ 

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 21 грудня 2018 року № 172

«Про районний у місті бюджет на 2019 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею                78 Бюджетного кодексу України, рішенням Міської ради міста Кропивницького від 19 листопада 2019 року № ____ «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», враховуючи пропозиції розпорядників коштів районного у місті бюджету, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатках 1 та 2 до рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року № 172 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», згідно з додатками 1 та 2 до цього рішення.

 

2. Додатки 1 та 2 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

 

 

Голова районної у місті ради                                               О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інна Поповкіна  24 63 24

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада