Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №88

 

                                                         У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  « 21» листопада 2019 року                                                             88

 

Про погодження проекту рішення районної

у місті ради «Про затвердження звіту про

виконання районного у місті бюджету за

9 місяців 2019 року», що вноситься на

розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2019 року», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Погодити проект рішення районної у місті ради  «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2019 року», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                              О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповкіна  24 63 24

 

  ПОГОДЖЕНО        

                                                                    Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому  ради

«___» листопада 2019 року №_____                                                                                                                                                             

 

Проект

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

____________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я                                  

 

від " ____ " _______ 2019 року                                                                      № _____ 

 

Про затвердження звіту про

виконання районного у місті

бюджету за 9 місяців 2019 року

 

         Керуючись частиною другою статті 41, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 80 Бюджетного кодексу України, районна у місті рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити звіт (додається) про виконання районного у місті бюджету за    9 місяців 2019 року:

 

по доходах в сумі                                                      271 752 249,30 грн.,

у тому числі:                                                                                          

         по загальному фонду                                                270 797 167,25 грн.,

         по спеціальному фонду                                                            955 082,05 грн.;

 

по видатках в сумі                                                     271 217 506,56 грн.,

у тому числі:

         по загальному фонду                                                268 508 886,09 грн.,

         по спеціальному фонду                                                          2 708 620,47 грн.

 

 

Голова районної у місті ради                                                            О.Кришко

 

 

Поповкіна  24 63 24                                                                                                                                                    

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада