Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №87

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «20» листопада 2018 року                                                      №87

 

Про приєднання житлового будинку № **

по вул. К** м. Кропивницькому

до території, у межах якої діє квартальний комітет № **

 

           Керуючись статтями 14, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статтею 150 Житлового кодексу Української РСР, пунктом 6 частини 7 рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня                  2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у                          м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам», рішенням Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 1016 «Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки», розглянувши заяву громадянки  М** В.І. (від 10 жовтня                   2018 року вх. № М-1000 о/п), витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 14 червня 2018 року № **, згоду квартального комітету № **Фортечного району м. Кропивницького (протокол від 08 жовтня 2018 року № 5),  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Приєднати до території, у межах якої діє  квартальний комітет №  1 Фортечного району м. Кропивницького, житловий будинок № ** по                         вул. К** у м. Кропивницькому, який на праві приватної власності належить громадянці М** В** І**.

 

          2. Організаційному відділу виконавчого комітету (Голуб О.В.) довести                  це рішення до відома заявниці та голови квартального комітету № 1  Фортечного  району м. Кропивницького Рибаченко О.Д.

 

Голова районної у місті ради                                                                          О. Кришко

 

Голуб 22 97 79

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада