Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №85

 

УК Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «20» листопада 2018 року                                                          № 85

 

Про надання дозволу опікунам

К*** О.М. та

В** А.О. на виконання дій

в інтересах недієздатної К** Т.Є.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,              статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,        статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71, статтею 655 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 31 жовтня 2018 року № 8), розглянувши заяву від 25 жовтня №К-1135 о/п опікунів К** О.М. та В** А.О., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікунам К** О** М** та В** А** О** здійснити продаж 1/4 частини квартири за адресою: м. Кропивницький, вул. К**, буд. **, кв.**, яка належить недієздатній К** Т** Є** на підставі свідоцтва про право власності на житло від 25 грудня 2005 року № ** за умови придбання 1/2 частини квартири **, вул. П**, буд. **, у м. Кропивницькому.

          2. Дозволити опікунам К** О** М** та В** А** О** зняти з реєстрації місця проживання недієздатну К** Т** Є** за адресою: м. Кропивницький,         вул. К**, буд. **, кв.** та здійснити реєстрацію місця проживання підопічної за адресою: м. Кропивницький, вул. П**, буд. **, кв.**.

3. Зобов’язати опікунів К** О** М** та В** А** О** впродовж місяця надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують право власності на ім'я недієздатної К**Т** Є** та копії документів, що підтверджують факт реєстрації місця проживання за новою адресою.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада