Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №84

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   

від „20” листопада 2018 року                                                                   № 84

 

Про надання допомоги

на поховання

 

               Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням   Кіровоградської   міської  ради  від  26  жовтня  2017  року   1168

 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального  захисту  населення   виконавчого  комітету  Закаблуковського В.О.

від 09 листопада 2018 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 1000 (тисячі) грн. 00 коп. кожному на загальну суму                   8063  (вісім тисяч шістдесят три)  грн. 20  коп.,  в  тому  числі   поштовий    збір 63 (шістдесят три) грн. 20 коп., згідно з додатком.

 

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі 8063 (вісім тисяч шістдесят три) грн. 20 коп. управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

2

 

        3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Закаблуковський) кошти використати за призначенням.

 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                     О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришняк 37 12 93

 

         Додаток

                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                                      Фортечної районної у

                                                                       м. Кропивницькому ради

„20” листопада 2018 року

№ 84

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – В** І** В**– сестрі Л** В** В**, який помер *** року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – К** А** О** – матері К** С** А**, який помер ** року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – К** А** А** – матері  К** Д** Л**, який помер ** року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – К** В** В** - батькові   К**  С**  В**,  який   помер   ***   року,/з № **;

       1000  (одна тисяча)  грн.  00  коп.      О*** Л** М**     сестрі  С** К** І**, який помер ** року, а/з **;                                                

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – П** Л** І** - своячці П** Ю** М**, який помер ** року, а/з № **;                                               

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – П** А** М** – сестрі   К** О** М**,  який  помер  **  року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Р** Л** В** – матері  Р** О** В**,  яка  померла  **  року, а/з № **.

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету                                   В.Закаблуковський                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада