Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №84

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05 листопада 2019 року                                                         84

 

Про надання дозволу опікуну

Р** О.А. на виконання дій

від імені недієздатної К** В.І.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею             7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                        14 грудня  2016 року № 957, розглянувши заяву опікуна Р** О.А.                           вх. № Р-** о/п від 29 ** 201* року, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу                       № 12 від 30 **  201* року), виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну  Р** О** А**:

 

        оформити недієздатну К** В** І**, 11 **  19** року народження, до психоневрологічного інтернату; 

        зняти з реєстрації місця проживання недієздатну К** В** І** за адресою: м. К**, вул. М**, **.

 

          2. Зобов’язати опікуна Р** О** А** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  документів, що підтверджують факт оформлення недієздатної К**В** І** до психоневрологічного інтернату, в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                    О. Кришко

Голуб Т.В. 22 97 79

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада