Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 84

 
У К Р А Ї Н А

Кіровська районна у м. Кіровограді рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 
 

від 21 серпня 2012 року                                                             №84

 

Про результати роботи відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення виконкому за І півріччя  2012 року

 

      Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Бринзи М.А. "Про результати роботи відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення виконкому за І півріччя  2012 року" та керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком районної у місті ради

 

                                                       В И Р І Ш И В:

 

      1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Бринзи М.А. "Про результати роботи відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення виконкому за І півріччя  2012 року " (додається)   взяти до уваги.

      2. Роботу відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення виконкому за І півріччя  2012 року визнати задовільною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голова районної у місті ради                                                                  О.Рацул

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І Н Ф О Р М А Ц І Я

"Про результати роботи відділу персоніфікованого обліку управління праці  та  соціального захисту  населення  виконкому  

за  І   півріччя 2012  року "

 

В управлінні праці та соціального захисту населення виконкому, керуючись чинним законодавством України, на обліку в Єдиному державному автоматизованому Реєстрі, осіб які мають право на пільги станом на 1 липня 2012 року перебуває 41157 осіб, у тому числі:

 

6 209 осіб       "Про ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

   14 435 осіб       "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці

                               та  інших громадян похилого віку в Україні";

   12 367 осіб        "Про статус і соціальний захист дітей війни";

     1 502 особи     "Про    статус  і   соціальний   захист    громадян,  які                                                                                         
                               постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи";           

     1 495 осіб       "Про  статус ветеранів    військової  служби,    ветеранів  

                               органів   внутрішніх  справ  і   деяких  інших осіб  та  їх        

                               соціальний захист", "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні";                                           

          11 осіб        "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

     3 498 осіб        "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

          13 осіб        "Про жертви нацистських переслідувань";

        902 особи     "Про пожежну безпеку", "Про Службу безпеки  України",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                              "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців

                                та членів їх сімей", "Про міліцію", "Про правові засади

                                цивільного     захисту";

                108 осіб          сільські педагоги, медики на пенсії, судді у    відставці

                                        слідчі прокуратури на пенсії;               

        617 осіб         "Про охорону дитинства".                                                                          

                                

 

      За звітний період відділом персоніфікованого обліку управління проведено    фінансування    фактично    наданих   пільг на загальну суму     12 388 268 грн.,   а саме:

      пільги  ветеранам  війни та  праці на  житлово-комунальні   послуги -

8 725 831 грн.   (у тому числі за минулий рік - 1 196 112грн.);

      пільги ветеранам війни та праці на придбання твердого палива та скрапленого газу - 29 189 грн.;                                                                                                      

      інші пільги ветеранам війни та праці - 24 311 грн. (у тому числі за минулий   рік - 11 699 грн.);

      пільги  ветеранам військової  служби на житлово-комунальні   послуги -1 799 453 грн. (у тому числі за минулий рік – 226 167 грн.);

      пільги ветеранам військової служби на придбання твердого палива -          478 грн.;

      пільги громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на житлово-комунальні послуги – 653 688 грн. (у тому числі за минулий рік -        96 948 грн.);

      пільги громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на придбання твердого палива - 2 873 грн.;

      інші   пільги   громадянам,   які  постраждали   внаслідок аварії на ЧАЕС -       

 7 406 грн. (у тому числі за минулий рік – 5 529 грн.);

      пільги на житлово-комунальні послуги згідно з законами України "Про освіту", "Про  охорону здоров’я" - 99 532  грн. (у тому   числі за минулий рік – 16 478 грн.);

      пільги на придбання твердого палива згідно з законами України "Про освіту", "Про охорону здоров’я" - 2 894 грн.;

      пільги   багатодітним   сім'ям   з   оплати житлово-комунальних послуг – 196 014 грн. (у тому   числі за минулий рік – 26 411 грн.);

      пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 1 915 грн.;

      пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку – 845 850 грн. (у тому числі минулий рік – 440 710 грн.).

       Відповідно        до     постанови       Кабінету        Міністрів    України        від 31 січня 2007 року № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого", рішення Кіровоградської міської ради   від 13 липня 2007 року № 318 "Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого"  виплачено допомогу 46 сім’ям на загальну суму  13 909 грн.

      Відшкодовано витрати на поховання 60 учасників бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни на суму 204 888 грн.

      На виконання місцевих програм відділом проведено фінансування за встановлення телефонів семи інвалідам І,ІІ груп загального захворювання  на суму 840 грн.

 
 
 
 

Начальник управління                                                                   М.Бринза

 
 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада