Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №83

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

від " 20" листопада 2018 року                                                                      № 83 

                    

Про дотримання мінімальних гарантій в оплаті

праці на підприємствах, в установах та організаціях

Фортечного району міста Кропивницького

 

         Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О. про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Фортечного району міста Кропивницького за дев'ять місяців                    2018 року, виконавчий комітет районної у місті ради

                                              

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О. про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Фортечного району міста Кропивницького взяти до уваги.

 

2. Роботу управління соціального захисту населення виконавчого комітету щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Фортечного району міста Кропивницького визнати задовільною.

 

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Закаблуковський) продовжити роботу з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності і господарювання, які зареєстровані на території району, щодо додержання вимог чинного законодавства про працю.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                      О. Кришко

 

 

 

Французан 37 12 93

 

 

Інформація

про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах,                     в установах та організаціях Фортечного району міста Кропивницького                                      за дев'ять місяців 2018 року

 

         Відповідно до наданих повноважень та з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-економічних та трудових відносин, недопущення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, легалізації заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (далі – управління) проведено наступну роботу.

Протягом дев'яти місяців 2018 року районною комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати та єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при виконавчому комітеті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради проведено дев'ять спільних засідань, на яких заслухано інформації від                          112 керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців району, які допустили порушення законодавства про працю, а саме: мають місце факти нарахування заробітної плати нижче мінімального розміру, встановленого державою, існує заборгованість із виплати заробітної плати і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та неналежне оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Керівникам та представникам підприємств, установ, організацій надаються рекомендації щодо додержання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та соціально-трудових відносин. На засіданнях розглядається стан справ на підприємствах району згідно з проведеними щотижневими моніторингами стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати та проводиться аналіз показників середньомісячної заробітної плати на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, на яких розмір середньої заробітної плати становить менше законодавчо встановленого мінімального розміру за результатами щомісячних моніторингів показників середньомісячної заробітної плати. За результатами проведеного щомісячного моніторингу показник середньомісячної заробітної плати працівників за основними видами економічної діяльності за вересень 2018 року становить 6597,1 грн., що складає 117,3 % у порівнянні з вереснем 2017 року (5625,7 грн.).

Проведення спільних засідань оформляється протокольно, письмова інформація про результати засідань та проведеної роботи надається до департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, Міської ради міста Кропивницького.

         Управління постійно співпрацює з Управлінням Держпраці у Кіровоградській області, Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості, Головним управлінням статистики в Кіровоградській області, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, Головним

2

територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області, Кропивницькою об’єднаною державною податковою інспекцією, Кіровоградською місцевою прокуратурою, Федерацією профспілок Кіровоградської області, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області з питань додержання законодавства про працю.

Протягом звітного періоду спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління здійснено 108 обстежень з питань додержання законодавства про працю, а саме: вивчення стану заборгованості із виплати заробітної плати, організації оплати і нормування праці, дотримання умов колективного договору та використання трудових ресурсів.                                   За результатами проведених обстежень керівникам підприємств, установ, організацій району надано 712 рекомендацій щодо дотримання вимог чинного законодавства.

Основні рекомендації, які надаються при проведенні обстежень, стосуються питань додержання законодавства про працю:

здійснювати виплату заробітної плати працівникам регулярно у строки, встановлені колективним договором (не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата);

забезпечувати міжкваліфікаційну диференціацію між посадовими окладами працівників залежно від рівня їх кваліфікації та освіти при формуванні штатного розпису;

приводити у відповідність до Національного класифікатора України                  ДК 003:2010 "Класифікатор професій" назви професій і посад штатного розпису та у трудових книжках працівників;

нараховувати і виплачувати індексацію заробітної плати працівникам відповідно до вимог чинного законодавства;

нараховувати і виплачувати працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;

дотримуватись термінів погашення заборгованості із виплати заробітної плати, визначених графіком погашення разі наявності заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками та звільненими особами);

ліквідувати заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

інформувати щомісячно в письмовій формі працівників про розміри заробітної плати з розшифровкою нарахувань та утримань;

своєчасно попереджати працівників під особистий підпис про зміст наказів щодо введення нових або зміну діючих умов праці (оплати праці) в бік погіршення не пізніше, як за два місяці до їх запровадження;

вести трудові книжки, особові картки та книгу обліку руху трудових книжок працівників відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

        

3

          Протягом січня-вересня 2018 року надано 392 консультації представникам підприємств, установ, організацій та фізичним особам щодо оплати праці, колективно-договірного регулювання та належного оформлення трудових відносин.

         З метою посилення контролю за ліквідацією заборгованості із виплати заробітної плати здійснюються щотижневі моніторинги показників заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Фортечного району, результати яких надаються до Міської ради Кропивницького, Кіровоградської місцевої прокуратури і департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

         Виконання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати перебувають на постійному контролі спеціалістів відділу.

Станом на 01 січня 2018 року (за результатами моніторингу) загальна заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району складала 402,0 тис.грн. (три економічно активні підприємства-боржники), у тому числі з розбивкою по галузях:

         промисловість – 361,9 тис.грн. (90,0 %);

         колективні, громадські, особисті послуги – 40,1 тис.грн. (10,0 %).

Станом на 25 вересня 2018 року (за результатами моніторингу) заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах району складає 645,2 тис.грн. (два підприємства-боржники), у промисловості – 645,2 тис.грн.

Протягом січня-вересня 2018 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 243,2 тис.грн., на державних та комунальних підприємствах району заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Динаміку погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах-боржниках протягом 2018 року наведено у табличній формі, а саме:

 

з/п

Перелік

економічно активних підприємств-боржників

Заборгованість

із виплати заробітної плати

станом на:

Динаміка погашення

заборгова

ності, (тис.грн)

Кількість

працівників, яким не виплачено

заробітну плату на 25.09.2018

(осіб)

01.01.2018

(тис.грн.)

 

25.09.2018

(тис.грн.)

 

1.

ДП "Кіровоградський             КХП № 2"

309,2

0

- 309,2

-

2.

ТОВ "Завод-фірма "Ось"

52,7

48,0

- 4,7

11

3.

ДП "Кіровоградтепло"            ТОВ "ЦНТІ УНГА"

0

597,2

+ 597,2

117

4.

КП "Новенське"

40,1

0

- 40,1

-

        

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада