Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №82

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05 листопада 2019 року                                                           82

 

Про надання дозволу опікуну

Г** О.В. на виконання дій від імені

недієздатного Б** С.О.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                   пунктом 3 статті 67, статтями 68, 71, 655, 720, 722 Цивільного кодексу України, розглянувши заяву опікуна Г** О.В. вх. № Г-** о/п                              від 22 *** 201* року, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу № **                      від 30 ** 2019 року),  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну Г** О**В* прийняти в дар  на ім’я недієздатного Б** С** О**: ** частку житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями по  вул. М**, ** у м. К**, яка належить опікуну Г** О** В** та ** частку житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями по вул. М**, **, у  м. К**, яка належить У** О** В**.

 

         2. За умови виконання пункту 1 цього рішення, дозволити опікуну Г** О** В** здійснити продаж **частки житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями по провулку С**, *, у м. К**, яка належить недієздатному Б** С** О** на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом  від 04 вересня 2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № ***.

 

         3. Зобов’язати опікуна Г** О** В** впродовж одного місяця з дня прийняття цього рішення, надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують оформлення права приватної власності житлового будинку по вул. П**, **, у м. К**, на ім'я недієздатного Б** С** О**.

                                     

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

Голова районної у місті ради                                                           О. Кришко

Голуб Т.В. 22 97 79

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада