Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №74

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „22” серпня 2017 року № 74

 

Про надання дозволу опікуну

К*** І.М . на виконання дій

від імені недієздатної К*** В.І.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневролологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 26 липня 2017 року № 8), розглянувши заяву опікуна К*** І.М., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну К*** І*** М***:

зняти з реєстрації місця проживання недієздатну К*** В*** І*** за адресою: м. Кропивницький, вул. М*** Л*** (***), буд.**, кв.**;

оформити підопічну К*** В*** І*** до психоневрологічного інтернату.

2. Зобов’язати опікуна К*** І*** М*** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатної К*** В*** І*** до психоневрологічного інтернату, в трьохмісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада