Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №73

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „25” жовтня 2018 року                                                  № 73

 

Про надання дозволу опікуну

Д**О.Л. на виконання дій

від імені недієздатної Д** В.В.

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 67, статтями  71, 655 Цивільного кодексу України, висновком опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 27 вересня 2018 року № 7), розглянувши заяву опікуна Д** О** Л**, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну Д** О** Л** від імені недієздатної доньки Д** В** В** продати належну їй ** частину житлового будинку та ** частку земельної ділянки, що належить підопічній на підставі договору дарування за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград),  вул. З** **, буд. **, за умови внесення отриманих коштів від продажу будинку на банківський рахунок, що належить недієздатній Д** В.В.

 2. Зобов’язати опікуна Д** О.Л. надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії договору купівлі-продажу, що підтверджує відчуження будинку та земельної ділянки за вказаною вище адресою та виписки з банківського рахунку на ім’я недієздатної Д** В.В. протягом одного року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                      О. Кришко

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада