Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №73

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „22” серпня 2017 року №73

 

Про стан нагляду за правильністю

призначення і виплати пенсій

Кропивницьким об’єднаним управлінням

Пенсійного фонду України

Кіровоградської області

(Фортечний район)

 

Керуючись статтею 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконкому Бринзи М.А. про стан нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій Кропивницьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області (Фортечний район) за період з 01 серпня 2016 року по 31 липня 2017 року, виконком районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконкому Бринзи М.А. про стан нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій Кропивницьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області (Фортечний район) взяти до уваги.

2. Роботу управління соціального захисту населення виконкому з питання нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій Кропивницьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області (Фортечний район) визнати задовільною.

3. Начальнику управління соціального захисту населення виконкому Бринзі М.А. забезпечити виконання покладених на управління повноважень щодо здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій Кропивницьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області (Фортечний район).

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

Шлендик 37 31 92

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій Кропивницьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області (Фортечний район)

за період з 01 серпня 2016 року по 31 липня 2017 року

 

 

Відповідно до статті 103 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України від 04 липня 2002 року №308/54 „Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства під час призначення та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України” (зі змінами, внесеними згідно з наказом від 04 лютого 2004 року №25/8) на відділ з нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій управління соціального захисту населення виконкому покладено функції здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій Кропивницьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області (Фортечний район).

Нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій здійснюється шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду України прийнято рішення про призначення (перерахунок) або відмову в призначенні (перерахунку) пенсій та відстрочку часу призначення пенсій відповідно до законів, згідно з якими органами Пенсійного фонду України призначаються (перераховуються) пенсії. У ході здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсій проводяться: перевірка правильності нарахування та складання документів для виплати пенсій через підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій; перевірка виплати пенсій за разовими дорученнями при зміні місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кордон та в інших випадках; перевірка правильності виплати пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні; перевірка правильності проведення відрахувань з пенсій та утримання надміру виплачених сум пенсій; перевірка правильності виплати допомоги на поховання та виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера; перевірка правильності здійснення індексації пенсій. Ці перевірки здійснюються відповідно до графіків, погоджених з органами Пенсійного фонду України.

Спеціалістами відділу з нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій управління за період з 01 серпня 2016 року по 31 липня 2017 року проведено наступну роботу.

Так, із призначених відділом з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій № 2 Кропивницького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області (Фортечний район) 1736 пенсій управлінням перевірено – 1736, тобто перевірками охоплено 100% пенсійних справ. Крім того, перевірено 4601 перерахунок і 1783 виплат допомоги на поховання померлих пенсіонерів Фортечного району м. Кропивницького.

У результаті перевірок виявлено 53 помилки на загальну суму переплат – 6217,19 грн. та недоплат – 13732,38 грн.

Додатково перевірено перерахунки пенсійних справ осіб, які мають право на:

перерахунок у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму з 01.12.2016 року;

перерахунок у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму з 01.05.2017 року;

перерахунок пенсії по рішенню суду.

За результатами проведених перевірок щоквартально складаються письмові звіти та направляються до департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Спеціалістами відділу систематично проводиться інформаційно - роз’яснювальна робота серед населення району з питань пенсійної реформи. Роз’яснення і рекомендації надано 783 громадянам як на особистому прийомі, так і під час здійснення прийому громадян за місцем проживання та роботи. За звітний період проведено 29 таких прийомів.

Постійно здійснюються заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань спеціалістів та ефективності роботи відділу. Щомісячно проводяться навчання з працівниками відділу, відповідно до плану навчання, з метою вивчення змін у пенсійному законодавстві.

Всю роботу спеціалістів відділу за звітний період було направлено на неухильне дотримання вимог законів України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про пенсійне забезпечення”, „Про державну службу”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та на виконання своїх повноважень на належному рівні.

 

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконкому М.Бринза

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада