Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №72

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від « 22» серпня 2017 року 72

 

Про погодження проекту рішення

районної у місті ради «Про затвердження

звіту про виконання районного у місті

бюджету за І півріччя 2017 року», що

вноситься на розгляд районної у місті ради

 

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2017 року», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Погодити проект рішення районної у місті ради «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2017 року», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

 

 

 

Поповкіна 24 63 24

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

«22» серпня 2017 року № 72

 

Проект

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

_____________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від " ____ " _______ 2017 року № _____

 

Про затвердження звіту про

виконання районного у місті

бюджету за І півріччя 2017 року

 

Керуючись частиною другою статті 41, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 80 Бюджетного кодексу України, районна у місті рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт (додається) про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2017 року:

 

по доходах в сумі 318 117 545,69 грн.

у тому числі:

по загальному фонду 317 806 280,49 грн.;

по спеціальному фонду 311 265,20 грн.

 

по видатках в сумі 317 376 657,34 грн.

у тому числі:

по загальному фонду 317 238 426,36 грн.;

по спеціальному фонду 138 230,98 грн.

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

Поповкіна 24 63 24

 

ВИКОНКОМ звіт за І півріччя 2017 року

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада