Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №71

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ  РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "21" липня 2020 року                                                                   №71

 

 

Про  внесення змін до складу

районної комісії з питань призначення

державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім'ям, житлових

субсидій населенню, надання пільг

особам, які мають на це право, та

призначення (відновлення) соціальних

виплат внутрішньо переміщеним особам

при виконавчому комітеті Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

 

Керуючись статтею 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України ,,Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, ,,Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених    осіб”,     постановами      Кабінету     Міністрів     України     від 21 жовтня 1995 року № 848 „Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (зі змінами), від  29 січня 2003 року № 117 ,,Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, від                               24 лютого 2003 року  № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної  допомоги малозабезпеченим сім’ям”, від                           05 листопада 2014 року № 637 „Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, від 08 червня  2016 року № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, рішенням Кіровоградської міської ради від  10 червня 2016 року  № 325 ,,Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградської міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам” та рішенням Фортечної районної у                                    м. Кропивницькому ради від 21 липня 2020 року № 238 „Про дострокове припинення  повноважень  голови  Фортечної  районної   у  м. Кропивницькому

 

 

2

ради сьомого скликання Кришка О.В.” виконавчий комітет районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Внести зміни до складу районної комісії з питань призначення державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим  сім'ям,  житлових субсидій

населенню,   надання  пільг  особам,  які  мають  на  це  право,   та   призначення   (відновлення)    соціальних    виплат    внутрішньо   переміщеним

особам при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі – комісія), затвердженого рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 23 травня 2018 року № 33 ,,Про затвердження нового Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та   призначення   (відновлення)    соціальних    виплат    внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її складу”, внести такі зміни:

 

         ввести до складу комісії Жарову Ірину Миколаївну, заступника голови Фортечної районної у місті ради – головою комісії;

 

         вивести зі складу комісії Кришка Олександра Володимировича, голову Фортечної районної у місті ради – голову  комісії.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                 О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурмітських 37 01 42

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада