Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №70

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «17» вересня 2019 року                                                                        70

 

Про надання дозволу опікуну

В*** Л.О. на виконання дій

від імені недієздатної Н****Н.Г.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею             7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня    2016 року № 957, розглянувши заяву опікуна В*** Л.О.                           вх. № В - *** о/п від ** 2019 року, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від ** ** 2019 року  № 10), виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну В*** Л** О**:

          зняти з реєстрації місця проживання недієздатну Н*** Н** Г** за адресою: м. Кропивницький, вул. Д**, **, кв. **;

          оформити підопічну Н*** Н** Г** до психоневрологічного інтернату.

          2. Зобов’язати опікуна В*** Л** О** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  документів, що підтверджують факт оформлення недієздатної Н*** Н** Г** до психоневрологічного інтернату, в тримісячний термін з дня прийняття цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                          О. Кришко

 

 

 

Голуб Т.В. 22 97 79

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада