Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №69

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «17» вересня 2019 року                                                 69

 

Про надання дозволу опікуну

Б***Т.М.  на виконання дій

в інтересах недієздатної Б*** О.М. 

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,              статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,        пунктом 3 статті 67, пунктом 1 статті 71, статтею 655 Цивільного кодексу України, розглянувши заяву опікуна Б***Т.М. вх. № Б-***о/п від                                         **** 2019 року, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу № ** від ** **                       2019 року), виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну Б***Т** М** здійснити продаж однокімнатної квартири № ** по вул. Я**, *у м. Кропивницький, загальною площею 30, 13  кв. м,  яка належить її недієздатній доньці Б*** О** М**на підставі договору купівлі-продажу від ****   2015 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1998, за умови придбання у приватну власність недієздатної Б*** О** М** двокімнатної квартири №** по вул. Я**, ** у м. Кропивницький, загальною площею 43, 94  кв. м.

2. Зобов’язати опікуна Б*** Т** М** впродовж одного місяця з дня прийняття цього рішення, надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують оформлення права приватної власності на придбану квартиру на ім'я недієздатної доньки Б*** О** М**.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

Голуб Т.В. 22 97 79

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада