Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №68

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "18" липня 2017 року № 68

 

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету районної місті ради від 18 травня 2017 року

50 "Про надання дозволу опікуну Г*** В.І.

на виконання дій в інтересах недієздатного К*** С.Б."

 

Керуючись статтями 52, 53 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 03 липня 2017 року № 7), виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Внести зміни до рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 18 травня 2017 року № 50 "Про надання дозволу опікуну Г*** В.І. на виконання дій в інтересах недієздатного К*** С.Б.", а саме:

 

цифри та слова "3277 (три тисячі двісті сімдесят сім) гривень" замінити відповідно на цифри та слова "14500 (чотирнадцять тисяч п'ятсот) гривень".

 

 

 

 

Голова районної у місті ради О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада