Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №67

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „18” вересня 2018 року                                                            № 67

 

Про надання дозволу опікунам

С** В.М. та С** А.Л.

на виконання дій від імені

недієздатної К** В.В.

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради ( витяг з протоколу від 17 серпня 2018 року № 6), розглянувши заяви опікунів С** В**М** та С** А** Л** виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікунам С** В** М** та С** А** Л**:

зняти з реєстрації місця проживання недієздатну К** В** В**за адресою: м. Кропивницький, вул. М***, буд. **; оформити підопічну К** В.В. до психоневрологічного інтернату;

          2. Зобов’язати опікунів С** В.М. та С** А.Л. надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатної К** В.В. до психоневрологічного інтернату, в тримісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                        О.Кришко

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада