Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №62

 

                                                                                                                                                 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  « 03» вересня 2019 року                                                                62

 

Про погодження проекту рішення

районної у місті ради «Про внесення

змін до рішення районної у місті ради

від 21 грудня 2018 року № 172

«Про районний у місті бюджет на

2019 рік», що вноситься на розгляд

районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 21 грудня             2018 року № 172 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Погодити проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року № 172 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

        

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                             О.Кришко

 

 

 

 

 

Поповкіна 24 63 24                                   

 

 

ПОГОДЖЕНО        

                                                                      Рішення виконкому Фортечної

                                                                      районної у м. Кропивницькому ради

«___» вересня 2019 року №____                                                                                                                                                             

 

Проект

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» _______  2019 року                                                                        № ____ 

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 21 грудня 2018 року № 172

«Про районний у місті бюджет на 2019 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею                78 Бюджетного кодексу України, рішенням Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року   № 2753 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», враховуючи пропозиції розпорядників коштів районного у місті бюджету, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатках 1 та 2 до рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року № 172 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», згідно з додатком 1 та 3 до цього рішення.

2. Визначити профіцит загального фонду районного у місті бюджету у сумі 1798032,18 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального  фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету).

Визначити дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету у сумі 1798032,18 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду районного у місті бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду(грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету).

Затвердити джерела фінансування районного у місті бюджету на 2019 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2019 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

4. Додатки 1,2,3 та 4 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                          О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена  САВИЛОВИЧ 246324

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада