Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 62

 У К Р А Ї Н А

Кіровська районна у м. Кіровограді рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 

від 19 червня  2012 року                                                      № 62

 
Про «мобільний соціальний офіс»
для комплексного виїзного
обслуговування населення
Кіровського району м. Кіровограда
 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання наказу Міністерства соціальної політики України     від 14.03.2012 р. № 137 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання громадянам соціальної підтримки за принципом «єдиного вікна» та виїзної роботи «мобільного соціального офісу», в рамках реалізації та впровадження соціальних ініціатив Президента України, озвучених на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України 7 березня 2012 року, з метою комплексного виїзного обслуговування населення Кіровського району, надання громадянам соціальної підтримки, державної соціальної допомоги та соціальних послуг, надання консультацій за місцем проживання, виконавчий комітет районної у місті ради

                                            

                                                   ВИРІШИВ:

 

        1. Створити «мобільний соціальний офіс» для комплексного виїзного обслуговування населення Кіровського району м. Кіровограда та затвердити  його Положення (додається).

 

        2. Координацію та контроль за роботою «мобільного соціального офісу» покласти на начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому Бринзу М.А.

 
 

Голова районної у місті ради                                                           О. Рацул
                                                                                  Затверджено 

рішенням виконавчого комітету

Кіровської районної у

м. Кіровограді ради

від  19 червня  2012 року
№ 62
 
 
Положення

про «мобільний соціальний офіс» для комплексного виїзного                обслуговування населення Кіровського району м. Кіровограда

 
1. Загальні положення
 

«Мобільний соціальний офіс» для здійснення комплексного виїзного обслуговування населення Кіровського району м. Кіровограда (далі – мобільний соціальний офіс) створюється відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровської районної у   м. Кіровограді ради

Мобільний соціальний офіс створюється при управлінні праці та соціального захисту населення виконкому і безпосередньо підпорядковується начальнику управління праці та соціального захисту населення виконкому.

Мобільний соціальний офіс здійснює свою діяльність шляхом проведення прийому населення фахівцями управління праці та соціального захисту населення виконкому безпосередньо за місцем їх проживання. У роботі мобільного соціального офісу беруть  участь представники (за згодою):

- управління Пенсійного фонду України м. Кіровограда;
- міськрайонного центру зайнятості м. Кіровограда;
- служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради;

- територіального центру соціального забезпечення (надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда.

За необхідності можуть запрошуватись до комплексного виїзду представники інших установ та організацій м. Кіровограда.

 

2. Основні завдання мобільного соціального офісу

 
          Основними завданнями мобільного соціального офісу є:

1) забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики соціального захисту населення;

2) суттєве покращення соціального обслуговування та надання соціальної підтримки населенню Кіровського району м. Кіровограда шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання;

3) підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального захисту, які передбачені діючим законодавством;

4) сприяння ефективному «зворотному зв’язку» органів соціального захисту з населенням для оперативного реагування та задоволення актуальних потреб.

 
 

3. Основні функції мобільного соціального офісу

 

Мобільний соціальний офіс відповідно до покладених на нього завдань здійснює виїзди на території Кіровського району м. Кіровограда  для виконання заходів соціального захисту населення, а саме:

- інформування населення з питань діючого законодавства та заходів соціального захисту;

- здійснення консультаційно-роз’яснювальної роботи з питань реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю;

- проведення співбесіди з населенням, надання допомоги в оформленні та прийомі пакету документів для надання усіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою;

- прийом заяв та відповідних документів від громадян, які потребують додаткової соціальної підтримки, на надання матеріальної допомоги, санаторно-курортного оздоровлення, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення тощо, за принципом єдиного вікна;

- видача пільгових посвідчень та талонів на проїзд пільговим категоріям громадян;

- видача соціально незахищеним групам населення повідомлень про призначення відповідних видів соціальної допомоги;

- виявлення під час співбесід із заявниками малозабезпечених громадян та осіб, які потребують додаткової соціальної підтримки, проведення обстежень умов проживання малозабезпечених та незахищених громадян;

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для встановлення статусу багатодітної сім’ї і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї;

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для порушення питання щодо присвоєння почесного звання України «Мати –героїня»;

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для призначення та виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня»;

- збір та доставка на розгляд в управління праці та соціального захисту населення виконкому пропозицій від населення щодо організації прийому, тощо;

-  здійснення комплексного виїзного обслуговування населення спільно з іншими організаціями та закладами соціальної сфери відповідно до затвердженого графіка.

 
 

4. Організація роботи мобільного соціального офісу

 

Керівник приймальної громадян (координатор прийому) формує графік виїзду мобільного соціального офісу.

          Координатор роботи мобільного соціального офісу затверджує графік виїзду мобільного соціального офісу та перелік фахівців, які будуть брати участь у його роботі.

 Інформація про дні та години виїзного обслуговування мобільним  соціальним офісом мешканців Кіровського району м. Кіровограда розміщується в адміністративних приміщеннях управління праці та соціального захисту населення виконкому  та безпосередньо в місцях роботи мобільного соціального офісу, а також у засобах масової інформації або на офіційному сайті районної у місті ради.

Прийом громадян мобільним соціальним офісом здійснюється за попередньою згодою у приміщеннях органу місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, на підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району.

У разі неможливості забезпечити тимчасове розташування фахівців мобільного соціального офісу у приміщеннях, прийом населення здійснюється  безпосередньо біля мобільного соціального офісу.

Тимчасові робочі місця мають помітні для відвідувачів таблички із зазначенням порядкового номера та кола питань, які розглядає відповідний спеціаліст.

Кожний спеціаліст, який бере участь у роботі мобільного соціального офісу, має при собі службове посвідчення, а також ідентифікаційну картку (бейджик), на якій зазначено установу, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста, його посаду. На вимогу відвідувача спеціаліст, який бере участь у роботі мобільного соціального офісу, повинен надати  службове посвідчення.

Фахівці  установ та організацій, залучені за згодою до роботи мобільного  соціального офісу, діють виключно у межах своїх повноважень.

Організаційне забезпечення роботи мобільного соціального офісу здійснює управління праці та соціального захисту населення виконкому.

 

5. Організація роботи щодо прийому населення спеціалістами

 мобільного соціального  офісу
 

          Прийом населення в мобільних соціальних  офісах здійснюється фахівцями відповідних відділів управління праці та соціального захисту населення виконкому, представниками управління Пенсійного фонду України в м. Кіровограді, Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда.      

         Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником відповідно до визначеного кола питань. У разі необхідності до співбесіди залучаються інші спеціалісти мобільного соціального  офісу.

Перед початком співбесіди спеціаліст прийому зобов’язаний зареєструвати відвідувача в журналі прийому та зафіксувати питання, з яким звернувся відвідувач.

У разі подання єдиної заяви на отримання соціальної підтримки, спеціаліст приймає від нього документи та реєструє її в журналі приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги.

 

Прийом документів включає:

- перевірку правильності заповнення заяви на отримання соціальної підтримки та надання допомоги у її заповненні;

- перевірку правильності оформлення та повноти документів, що підтверджують право заявника на відповідні види соціальної підтримки;

- реєстрацію заяви;

- видачу заявникові повідомлення (відривного талону) про прийняття заяви та документів.

У разі подання заявником неповного комплекту документів спеціаліст з прийому надає роз’яснення, які документи повинні бути подані і в який термін, що підтверджується у відривному талоні заяви.

Кількість прийнятих документів, порядковий номер заяви, дата її реєстрації, прізвище, ім’я по батькові заявника, місце проживання (реєстрації), кількість документів, які необхідно донести та дата, до якої ці документи мають бути донесені, зазначаються під копіювальний папір у відривній розписці-повідомленні заяви. Відривна розписка-повідомлення видається заявникові.

Не пізніше першої половини наступного дня заява та документи, прийняті від заявника спеціалістами мобільного соціального офісу, передаються головному спеціалісту з прийому для подальшого опрацювання.

Після завершення роботи мобільного соціального офісу журнали приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та журнал прийому передаються керівнику приймальної громадян (координатору прийому).

                                                _________________

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада