Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №62

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 червня 2017 року 62

 

Про погодження проекту рішення

районної у місті ради «Про внесення

змін до рішення районної у місті ради

від 23 грудня 2016 року № 84

«Про районний у місті бюджет на

2017 рік», що вноситься на розгляд

районної у місті ради

 

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 84 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Погодити проект рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 84 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

2. Рішення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 20 червня 2017 року № 58 «Про погодження проекту рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 84 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради» визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

Поповкіна 24 63 24

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

27 червня 2017 року № 62

 

Проект

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "___" червня 2017 року №_____

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 23 грудня 2016 року № 84

«Про районний у місті бюджет на 2017 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Бюджетного кодексу України, рішенням Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № ____ «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік», враховуючи пропозиції розпорядників коштів районного у місті бюджету, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у додатках 1 та 2 до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 84 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», згідно з додатками 1 та 3 до цього рішення.

 

2. Визначити профіцит загального фонду районного у місті бюджету у сумі 903 003,45 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов).

Визначити дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету у сумі 903 003,45 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду районного у місті бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов).

Затвердити джерела фінансування районного у місті бюджету на 2017 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

4. Додатки 1, 2, 3 та 4 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

 

ДОДАТОК

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада