Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №60

 

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 серпня 2019 року                                                               № 60

 

Про надання дозволу опікуну

К*** В.В. на виконання дій

від імені недієздатної Р*** Г.П.

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 24 липня 2019 року № 09), розглянувши заяву опікуна К** В** В** від «**» **** 2019 року № К-*** о/п , виконавчий комітет районної у місті ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну К** В** В**, від імені недієздатної Р**Г** П**:

зняти з реєстрації місця проживання недієздатну Р*** Г** П** за адресою: м. Кропивницький, вул. Г***, буд. **;

оформити недієздатну Р** Г** П** до психоневрологічного інтернату.

2. Зобов’язати опікуна К** В** В** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатної Р** Г** П** до психоневрологічного інтернату, в тримісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради, голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                       О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

Чорноглазов 37 20 11

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада