Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №59

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 червня 2017 року № 59

 

Про затвердження Положення про комісію з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького в новій редакції та нового складу цієї комісії

 

Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про соціальні послуги", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року №1093 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", рішень районної у місті ради від 23 грудня 2016 року №83 "Про зміну назви Кіровської районної у м. Кіровограді ради та її виконавчого комітету", від 11 квітня 2017 року № 103 "Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького в новій редакції та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького", виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити Положення про комісію з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру соціального обслуговування

2

 

(надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького в новій редакції (додається).

 

2. Затвердити новий склад комісії з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького згідно з додатком.

 

3. Визнати такими, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді від 17 квітня 2012 року №42 "Про затвердження Положення про комісію з питань, пов'язаних зі звільненням громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та її складу" зі змінами від 20 серпня 2013 року №73, від 19 листопада 2013 року №103, від 16 вересня 2014 року №71 та від 16 червня 2015 року "Про внесення змін до складу комісії з питань, пов'язаних зі звільненням громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)".

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету – директора територіального центру Берднікова О.А.

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердніков 37 12 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Фортечної районної

у м. Кропивницькому ради

20 червня 2017 року

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань звільнення громадян від плати

за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)

в структурних підрозділах територіального центру

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Фортечного району м. Кропивницького

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кропивницький

2017 рік

 

Загальні положення

 

1. Положення про комісію з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького розроблено з метою розгляду письмових заяв громадян про звільнення від плати за соціальне обслуговування в структурних підрозділах територіального центру відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" від 29 грудня 2009 року №1417 та "Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького (в новій редакції) та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького", затвердженого рішенням районної у місті радою від 11 квітня 2017 року №103.

Комісія з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького (далі – Комісія) керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та рішеннями її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної у місті ради та її виконавчого комітету, наказами начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті ради та заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету – директора територіального центру, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

 

2. Головним завданням Комісії є розгляд письмових заяв та прийняття рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького (далі - територіальний центр), але такі рідні належать до категорії малозабезпечених і отримують державну

2

соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, тощо.

Повноваження комісії

3. Комісія розглядає письмову заяву громадянина про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у структурних підрозділах територіального центру та вивчає обставини, які спонукали громадянина звернутися з заявою про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг).

4. Комісія може прийняти, як виняток, рішення про звільнення від плати, якщо рідні громадянина, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, належать до категорії малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, тощо. У разі прийняття рішення про звільнення громадян від плати, видатки по наданню соціальних послуг громадянам, звільненим від плати, плануються та доводяться територіальному центру головним розпорядником коштів.

5. Під час розгляду заяв Комісія може враховувати склад сім'ї громадян, матеріально – побутові умови проживання та їх середньомісячний сукупний дохід, стан здоров'я, перенесені операції, тривале захворювання, перебування на стаціонарному лікуванні, офіційно підтверджені грошові витрати лікувальним закладам, тощо.

6. Для вирішення питання про звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у структурних підрозділах територіального центру комісія має право отримувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

7. Комісія може прийняти такі рішення:

про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у структурних підрозділах територіального центру;

про відмову у звільненні громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у структурних підрозділах територіального центру.

3

Організація роботи комісії

8. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.

9. Організаційною формою діяльності Комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби.

10. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загального складу Комісії.

11. Засідання Комісії веде її голова або заступник голови. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією здійснюється її секретарем. Під час засідання комісії за кожною заявою доповідає секретар Комісії.

12. Рішення Комісії приймається відкритим голосування більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

У разі прийняття рішення про відмову щодо звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) заявнику надається обґрунтована письмова відповідь про прийняте рішення.

13. За кожною заявою рішення Комісії оформлюється протоколом та вступає в дію після підписання усіма присутніми на засіданні членами Комісії.

Копії рішення Комісії додаються до особових справ громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

14. Комісія приймає рішення у межах своєї компетенції.

15. Копія рішення Комісії направляється до територіального центру. 16. Рішення Комісії може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

 

Відповідальність

 

17. Відповідно до своїх повноважень голова Комісії, його заступник, секретар та інші члени Комісії несуть відповідальність за прийняті рішення згідно з чинним законодавством за:

порушення регламенту проведення засідання;

правильність та об’єктивність прийнятих рішень;

недотримання вимог збереження конфіденційності інформації.

 

Прикінцеві положення

 

18. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення здійснюється за рішенням виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.

____________________________________

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Фортечної районної

у м. Кропивницькому ради

"20 червня 2017 року

59

 

 

Склад

комісії з питань звільнення громадян від плати

за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)

в структурних підрозділах територіального центру

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Фортечного району м. Кропивницького

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ

 

Бердніков

Олег Анатолійович

заступник начальника управління соціального захисту населення – директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ

 

Юхименко Світлана Петрівна

заступник директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ

 

Ковальчук Світлана Володимирівна

фахівець із соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ :

 

Бур'ян Тетяна Вікторівна

завідувач відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького

Петренко Наталія Вікторівна

головний бухгалтер територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького

2

 

Мазур Ольга Володимирівна

завідувач відділення денного перебування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького

Маринич Сергій Петрович

юрисконсульт територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м. Кропивницького

 

 

 

Секретар виконавчого комітету

районної у місті ради Д.Зубов

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада