Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №58

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА  РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20  серпня 2019 року                                                                       № 58

 

Про затвердження Положення про районну комісію з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким   категоріям   осіб   при   виконавчому   комітеті   Фортечної районної   у  м. Кропивницькому ради (в новій редакції)

 

          Керуючись статтями 52, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України від                 19 жовтня 2016 року № 719 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” (зі змінами), від 28 березня 2018 року № 214 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших  держав,  а  також  членів  їх  сімей” (зі змінами),  від 18 квітня  2018 року № 280 „Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали   незалежність,   суверенітет  та   територіальну  цілісність   України”, від 20 лютого 2019  року № 206 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей” виконавчий комітет районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1.Затвердити  Положення про  районну комісію з питань  розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі – Комісія), в новій редакції, що додається.

2. Затвердити склад Комісії (додаток).

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради від 23 травня 2018 року  № 32 „Про затвердження нового положення про районну комісію з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради”.

        

 

Голова районної у місті ради                                                                      О.Кришко

Тікула 37 12 93

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради

20 серпня 2019 року

№ 58

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну комісію з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб при виконавчому комітеті Фортечної районної у                      м. Кропивницькому ради (в новій редакції)

 

I. Загальні положення

 

           1.1. Комісія з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб  при    виконавчому  комітеті  Фортечної  районної  у  м. Кропивницькому   ради  (далі - Комісія) утворюється для розгляду питань щодо виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям громадян, а саме:

            особам з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які потребують поліпшення житлових умов, та членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого - восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон),  які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов;

           особам з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов,  членам сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли, визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов;

           внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та особам з інвалідністю внаслідок війни  ІІІ групи відповідно до пунктів               11-14   частини другої статті 7 або учасникам бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону,  та які потребують поліпшення житлових умов;

          особам з інвалідністю І-ІІ групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону, сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України, статус яким надано відповідно до абзацу 14 пункту 1 статті 10 Закону,  та які потребують  поліпшення житлових умов. 

           1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом України від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (зі змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей”(зі змінами) (далі – Постанова 719), від 28 березня 2018 року № 214 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей” (зі змінами), (далі -  Постанова 214),  від 18 квітня          2018 року № 280 „Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність   України” (зі змінами) (далі – Постанова 280),  від  20  лютого  2019  року                                    № 206  „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей”,  (далі    Постанова  206), від         12 травня 1994 року № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”(зі змінами),  від  20 серпня  2014 року № 413 „Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”(зі змінами), наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174 „Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України”, та іншими нормативними документами.

           1.3.Положення та склад Комісії, зміни та доповнення до них затверджується рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

 

II. Склад  Комісії

 

           2.1. Очолює Комісію голова районної у місті ради, у разі його  відсутності – заступник голови Комісії.

 2.2. До складу Комісії входять посадові особи виконавчих органів Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, управління соціального захисту населення  виконавчого комітету, відділу економічного розвитку та регуляторної політики управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, відділу ведення обліку житла Міської ради міста Кропивницького, спецбюджетного відділу управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, громадських організацій, які  об’єднують ветеранів антитерористичної операції (за згодою).

 

III.           Завдання та повноваження  Комісії

 

           3.1. Перевірка наявності у особи відповідного статусу, який дає право на отримання грошової компенсації.

 3.2. Визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого (померлого).

 3.3. Перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого, особи з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, учасників Революції Гідності, а також членів їх сімей, які мають на це право.

 3.4. Перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї загиблого (померлого), які мають право на грошову компенсацію.

  3.5. Перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно членів сім'ї загиблого та особи з інвалідністю, а також всіх членів родини, на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна.

 3.6. Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації.

           3.7.  Визначення розміру грошової компенсації.

 

IV. Організація роботи  Комісії

 

 4.1.  Голова Комісії організовує діяльність Комісії, веде її засідання.              У разі відсутності голови  Комісії його обов’язки тимчасово виконує заступник голови  Комісії.

 4.2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретар  Комісії. У разі відсутності секретаря його обов’язки тимчасово виконує за дорученням голови Комісії інший член Комісії.

 4.3. Секретар Комісії забезпечує підготовку матеріалів згідно з поданими заявами для розгляду на засіданні  Комісії, веде протокол засідання.

 4.4. Члени Комісії мають право:

           брати участь в усіх засіданнях  Комісії та прийнятті рішень;

 ознайомлюватись з усіма документами, що надходять до Комісії;

 письмово викладати свої обґрунтовані заперечення і додавати їх до протоколів засідання  Комісії.

 4.5. Засідання Комісії проводиться при надходженні заяв громадян зазначених категорій в терміни, визначені нормативно-правовими актами.

 4.6. Засідання  Комісії проводиться в присутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. За наявності письмового клопотання Комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання  Комісії.

 4.7. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо в ньому взяли участь більше половини її членів.

 4.8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні, голос голови  Комісії є вирішальним.

 4.9. Засідання  Комісії оформлюється протоколом про прийняття рішення щодо призначення або відмову в призначенні грошової компенсації, визначення розміру грошової компенсації відповідно до вимог Постанови 719,           Постанови 214, Постанови 280, Постанови 206.

 4.10. Копія рішення  Комісії із зазначенням суми грошової компенсації надсилається заявнику, а також департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

 

V. Припинення діяльності  Комісії

 

 5.1. Діяльність Комісії припиняється рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

 5.2. Протоколи та інші матеріали Комісії зберігаються в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету відповідно до чинного законодавства.

             

                                ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради

20 серпня  2019 року

№ 58

 

                                                            СКЛАД

районної комісію з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб при виконавчому комітеті Фортечної районної у                                        м. Кропивницькому ради

 

                                     Голова Комісії

    

Кришко                                                      голова Фортечної районної у                                                                 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада