Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №4

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


 


 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «16» січня 2018 року                                                                                                    № 4

 

Про роботу зі зверненнями громадян

в апараті районної у місті ради та її

виконавчому комітеті, виконавчих

органах районної у місті ради за 2017 рік

Керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 38, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", заслухавши інформацію завідувача загального відділу виконавчого комітету Новак О.Г. про стан роботи зі зверненнями громадян в апараті районної у місті ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах районної у місті ради за

2017 рік, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію завідувача загального відділу виконавчого комітету Новак О.Г. про стан роботи зі зверненнями громадян в апараті районної у місті ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах районної у місті ради за 2017 рік взяти до уваги.

 

2. Роботу зі зверненнями громадян визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

3. Керівникам виконавчих органів районної у місті ради постійно

 

 

 

 

 

 

2

 

тримати на контролі терміни та якість розгляду звернень громадян

відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новак 35-12-71

 

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу зі зверненнями громадян в апараті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

за 2017 рік

 

Робота зі зверненнями громадян в апараті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах Фортечної районної у м. Кропивницькому ради протягом 2017 року велася відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та інших нормативно-правових актів, які регулюють роботу у цій сфері.

 

Прийом громадян здійснювався систематично у встановлені дні та години, у зручний для громадян час. Графіки прийому керівництвом районної у місті ради доводено до відома громадян шляхом оприлюднення на дошках оголошень, розміщених у приміщеннях виконавчого комітету районної у місті ради та її виконавчих органах, і на офіційному сайті районної у місті ради.

До виконавчих органів районної у місті ради за протягом 2017 року надійшло 1775 звернень, що у порівнянні з 2016 менше на 1230. Зменшення кількості звернень обумовлено налагодженою та відповідальною роботою відділів виконкому, управління соціального захисту населення та територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг).

Серед тих громадян, які у своїх зверненнях зазначили свій соціальний стан, є: 186 дітей війни, 90 одиноких матерів, 6 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 62 учасники війни, 65 інвалідів ІІІ групи, 67 інвалідів ІІ групи, 53 інваліди І групи, 29 учасників бойових дій, 119 ветеранів праці та 22 багатодітні сім'ї. Серед громадян переважають найменш захищені категорії населення, які потребують особливої уваги з боку органів влади щодо задоволення їх повсякденних запитів та життєвих проблем.

 

За звітний період громадянами, які звернулись до апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів районної у місті ради, порушено 1775 питань, а саме:

 

соціальний захист - 1569;

 

 

 

 

 

2

 

комунальне господарство - 22;

забезпечення дотримання законності та охорони 4;

праця і заробітна плата - 4;

охорона здоров’я - 11;

інших - 165.

 

Виконавчі органи районної у місті ради своєчасно вживають всебічні заходи для вирішення питань, порушених громадянами у своїх зверненнях. При необхідності питання вирішуються із залученням голів квартальних комітетів району, спеціалістів житлово-експлуатаційних організацій міської ради, відповідальних працівників управлінь і відділів Міської ради м. Кропивницького (за згодою).

 

Фахівцями загального відділу виконавчого комітету упродовж звітного періоду, як і зазвичай, було надано всебічну методичну та практичну допомогу відповідальним особам за організацію та ведення діловодства у виконавчих органах районної у місті ради щодо організації роботи зі зверненнями громадян відповідно до вимог чинного законодавства і дотримання вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах Фортечної районної у місті Кропивницькому ради.

 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,- невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Остаточне вирішення питань тримається на контролі. Розгляд таких заяв ставиться на додатковий контроль, і тільки після їх вирішення заявник отримує остаточну відповідь, а звернення знімається з контролю.

У виконавчих органах районної у місті ради першочергову увагу приділяють розгляду звернень ветеранів Великої Вітчизняної війни, Інвалідів та учасників бойових дій. Необхідно підкреслити, що розгляд цих звернень знаходиться на особливому контролі. Значну кількість питань, які порушувались інвалідами. учасниками бойових дій та інвалідами війни, вирішувалося оперативно та на високому рівні.

 

Одним з основних завдань виконавчого комітету районної у місті ради залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження,

 

 

 

 

 

 

3

 

усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття заходів

щодо подальшого упередження скарг, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина.

 

 

 

 

 

Завідувач загального відділу

виконавчого комітету О.Новак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 sebuah

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада