Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання допомоги на поховання

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   

від 26 квітня 2017 року                                                                   №44

 

Про надання допомоги

на поховання

 

        Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням Кіровоградської міської ради від 13 липня 2007 року № 318 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. від 13 квітня 2017 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 300 (триста) грн. 00 коп. кожному на загальну суму 604     (шістсот чотири )     грн.    74  коп.,    в   тому    числі      поштовий      збір  

04 (чотири) грн. 74 коп., згідно з додатком.

      2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі 604  (шістсот чотири) грн. 74 коп. управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

 

   3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Бринза) кошти використати за призначенням.

   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзу М.А.

 

Голова районної у місті ради                                                                     О. Кришко

  

         Додаток

                                                              до рішення виконавчого комітету

                                                              Фортечної районної у

                                                              м. Кропивницькому ради

26 квітня 2017 року

№44

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

  300 (триста) грн. 00 коп. – К***А** В**– матері К*** А** В**, який помер 08.11.2016 року, а/з № ****;

 300 (триста) грн. 00 коп. – М*** І** А** – дружині М*** С** М**, який помер 01.01.2017 року, а/з № *.                                                 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету                                                   М.Бринза                                                                                             

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада