Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

рішення № 40

 

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 травня 2019 року                                                               №40

 

Про надання дозволу опікуну

Б** К.В. на виконання дій

від імені недієздатного О** О.В.

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 07 травня 2019 року № 05), розглянувши заяву опікуна Б** К** В** (вх № Б-726 від 03 травня 2019 року), виконавчий комітет районної у місті ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну Б** К** В**, від імені недієздатного О** О** В**:

зняти з реєстрації місця проживання недієздатного О** О** В** за адресою: м. Кропивницький, вул. М**, буд. *, кв. *;

оформити недієздатного О** О** В** до психоневрологічного інтернату.

2. Зобов’язати опікуна Б** К** В** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатного О** О** В** до психоневрологічного інтернату, в тримісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради, голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради К** О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                       О.Кришко

 

 

 

Чорноглазов 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада