Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №4

 

У К Р А Ї Н А
Кіровська районна у м. Кіровограді рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 17 січня 2012 року                                                                            № 4
 
Про підсумки підготовки
цивільної оборони у 2011 році
та завдання на 2012 рік
 
Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому  Москаленка М.Г. „Про підсумки підготовки цивільної оборони у 2011 році та завдання на 2012 рік”, виконком районної у місті ради відмічає, що План основних заходів цивільної оборони на  2011  рік, затверджений  рішенням  виконкому  від 19 січня 2011 року № 4 „Про підсумки підготовки цивільної оборони у 2010 році та завдання на 2011рік” виконано.
 
Структурними підрозділами виконкому, підприємствами, установами, організаціями району протягом 2011 року виконані конкретні заходи щодо вдосконалення системи цивільної оборони, її органів управління, сил і засобів, підвищення готовності районної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
 
З метою подальшого удосконалення методів організації і реалізації запланованих заходів, відповідно до вимог законів України „Про цивільну оборону України”, „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, „Про правові засади цивільного захисту”, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у сфері цивільної оборони, підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту до функціонування в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період, керуючись підпунктом 2 пункту 2 статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком районної у місті ради
 
В И Р І Ш И В:
 
1. Інформацію головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Москаленка М.Г. „Про підсумки підготовки цивільної оборони у 2011 році та завдання на 2012 рік” взяти до уваги.
 
2. Затвердити основні напрямки підвищення готовності, підготовки та пріоритетні завдання цивільної оборони Кіровського району м. Кіровограда на 2012 рік та План основних заходів цивільної оборони Кіровського району       м. Кіровограда на 2012 рік (додаються).
 
3.Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування:
 
3.1.Розробити (уточнити) відповідні об’єктові Плани основних заходів цивільної оборони на 2012 рік (далі – Плани) з визначенням конкретних термінів виконання, відповідальних виконавців, обсягів і джерел фінансування.
 
до 15 лютого 2012 року.
 
3.2.Забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням Планів і наданням звітів щодо їх виконання згідно з Табелем термінових та строкових донесень Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому.
 
Постійно.
 
4. Зняти з контролю рішення виконкому від 19 січня 2011 року № 4 „Про підсумки підготовки цивільної оборони в 2010 році та завдання на 2011 рік” як таке, що виконано.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Рацула О.А. та головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Москаленка М.Г.
 
 
Голова районної у місті ради                                                       О. Рацул
2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада