Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

рішення № 38

v                                                                             У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   

від 21 травня 2019 року                                                                   №38

 

Про надання допомоги

на поховання

 

               Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням   Кіровоградської   міської  ради  від  26  жовтня  2017  року  №  1168

 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку заступника начальника управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Бринзи М.А. від 08 травня 2019 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 1000 (тисячі) грн. 00 коп. кожному на загальну суму                   9071 (дев'ять тисяч сімдесят одна) грн. 10  коп.,  в  тому  числі   поштовий    збір 71 (сімдесят одна) грн. 10 коп., згідно з додатком.

 

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі 9071 (дев'ять тисяч сімдесят одна) грн. 10 коп. управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

2

 

        3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Бринза) кошти використати за призначенням.

 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзу М.А.

 

Голова районної у місті ради                                            О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришняк 37 12 93

 

         Додаток

                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                                      Фортечної районної у

                                                                       м. Кропивницькому ради

21 травня 2019 року

№39

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Б* І* О* – родичці Б* Ю* В*, який помер 21.10.2018 року, а/з № *;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Г* Т* П*  – сестрі Т* А* П*, який помер 21.03.2019 року, а/з №*;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – К* Є* Т* – матері  К* Ю* І*, який помер 20.04.2019 року, а/з № *;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – К* О* І*- дружині   Х*  І* Г*,   який   помер   09.04.2019 року, а/з № *;

       1000  (одна тисяча)  грн. 00  коп.   –   К*  А*   Ю*   –  матері К* О* Е*,  який помер 16.03.2019 року, а/з № *;                                               

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – М* С* С*- дружині Б* С* Ч*, який помер 02.01.2019 року, а/з № *;                                               

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – М* М* Г* – брату М* Г*  Г*,  який  помер  19.04.2019  року,

 а/з №*;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Т* О* С* - батькові   Т*   Н*   О*,   яка   померла   21.04.2019  року, а/з № *;                                               

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Ч* Л*М* – матері  Ч* К* Л*,  який  помер  02.04.2019  року, а/з № *.

 

 

 

Заступник начальника управління соціального

захисту населення виконавчого комітету                                                   М.Бринза      

 

 

 

 

 

  

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада