Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №36

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «23» травня 2018 року                                                                         № 36

 

Про надання дозволу опікуну

І** О.Г. на виконання дій

від імені недієздатної Д** Т.М.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 29 березня 2018 року № 2), розглянувши заяву опікуна І** О.Г., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну І** О** Г** здійснити дії від імені недієздатної матері Д** Т** М** щодо:

         1.1. Реєстрації місця свого проживання як опікуна та проживання сина І** Є** В** у будинку, що належить недієздатній Д** Т. М., на підставі свідоцтва про спадщину за законом від 1994 року № 2-1787 за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), пров. Г**, буд. 7.

          1.2. Присвоєння кадастрового номера земельної ділянки, що належить недієздатні Д** Т** **, за адресою: м. Кропивницький      (Кіровоград), пров. Г**, буд. 7.

          2. Зобов’язати опікуна І** О** Г** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують виконання пункту 1 цього рішення в шестимісячний термін, з дня прийняття рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О. Кришко

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада