Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

рішення № 35

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16  квітня 2019 року                                                               35

 

Про погодження проекту рішення районної

у місті ради «Про затвердження звіту про

виконання районного у місті бюджету за

І квартал 2019 року», що вноситься на

розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2019 року», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Погодити проект рішення районної у місті ради  «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2019 року», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповкіна  24 63 24

                                                                                                                                                                                        

ПОГОДЖЕНО        

                                                                    Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому  ради

16 квітня 2019 року № 35                                                                                                                                                             

 

Проект

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я                                  

 

від " ____ " травня 2019 року                                                                № _____ 

 

Про затвердження звіту про

виконання районного у місті

бюджету за І квартал 2019 року

 

         Керуючись частиною другою статті 41, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 80 Бюджетного кодексу України, районна у місті рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити звіт (додається) про виконання районного у місті бюджету за    І квартал 2019 року:

 

по доходах в сумі                                                      140 534 676,49 грн.,

у тому числі:                                                                                          

         по загальному фонду                                                140 253 202,59 грн.,

         по спеціальному фонду                                                            281 473,90 грн.;

 

по видатках в сумі                                                     140 490 240,79 грн.,

у тому числі:

         по загальному фонду                                                140 219 101,85 грн.,

         по спеціальному фонду                                                             271 138,94 грн.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                            О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповкіна  24 63 24            

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада